بهترین کشورهای مهاجرپذیر +جایگاه ایران
برخی کشورها به دلیل موقعیت بهتر زندگی، شغل ، خدمات رفاهی و … بیش از سایرین مورد توجه مهاجران قرار می گیرند.
البته قوانین نه چندان سخت دولتی نیز یکی دیگر از دلایلی است که برخی کشورها تعداد بیشتری مهاجر را در سال پذیرا هستند.

جدول مهاجر پذیرترین کشورهای جهان طی آمارگیری سال 2013 در ادامه آمده است:

ردیف

کشور

تعداد مهاجران

درصد مهاجران نسبت به کل جهان

درصد مهاجران نسبت به جمعیت آن کشور

1

آمریکا

45 میلیون و 485 هزار نفر

8. 19

3. 14

2

روسیه

11 میلیون و 48 هزار نفر

8. 4

7. 7

3

آلمان

9 میلیون و 845 هزار نفر

3. 4

9. 11

4

عربستان سعودی

9 میلیون و 60 هزار نفر

9. 3

4. 31

5

امارات متحده عربی

7 میلیون و 826 هزار نفر

4. 3

7. 83

6

انگلیس

7 میلیون و 824 هزار نفر

4. 3

4. 12

7

فرانسه

7 میلیون و 439 هزار نفر

2. 3

6. 11

8

کانادا

7 میلیون و 284 هزار نفر

1. 3

7. 20

9

استرالیا

6 میلیون و 468 هزار نفر

8. 2

7. 27

10

اسپانیا

6 میلیون و 466 هزار نفر

8. 2

8. 13

11

ایتالیا

5 میلیون و 721 هزار نفر

5. 2

4. 9

19

ایران

2 میلیون و 649 هزار نفر

1. 1

4. 3

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :