نخست وزیر استان ساسکاچوان کشور کانادا ” برد وال ” اعلام کرد که دولت فدرال تصمیم گرفته که سهمیه مهاجران به استان ساسکاچوان را افزایش دهد.

این سهمیه از رقم ٤٤٥٠ در سال 2013 به رقم ٤٧٢٥ در سال ٢٠١٤ افزایش خواهد یافت.
” برد وال ” تاکید می کند، استان ساسکاچوان با کمبود نیروی کار در بخش های مختلف مانند صنعت مواجه است و ما از دولت فدرال درخواست افزایش سهمیه مهاجران به این استان را از مدت ها پیش کرده ایم، که البته این افزایش اگرچه چشمگیر نیست ولی نماینده قبول درخواست ما از دولت فدرال است.
لازم به ذکر است، درخواست اصلی استان ساسکاچوان از دولت فدرال، رقم ٦٠٠٠ مهاجر برای سال ٢٠١٤ بوده است.

 

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :