تذکر مهم: برنامه مهاجرت استان مانیتوبا به منظور تجارت ( MPNP-B) جهت نوآوری و حفظ یکپارچگی برنامه، برخی از تغییرات مهم اعمال شده در این برنامه را اعلام می نماید. به این تغییرات مهم فوری ترتیب اثر داده خواهد شد.

درخواست برای بازدید تحقیقاتی:

درخواست کنندگان این برنامه ، دیگر نیازی ندارند تا فرم مخصوص آنرا ارائه دهند. این برنامه دیگر درخواست های مربوط به سفر تخقیقاتی را نمی پذیرد.
این برنامه فرایندی جدید را معرفی می کند که از طریق آن درخواست کنندگان مستعد ، فرصت ابراز علاقه (Expression of interest ) خود را در برنامه خواهند داشت. تمام EOI  های ارائه شده در مجموعه مذکور قرار می گیرند و بر اساس سیستم امتیازی و با استفاده از ماتریس ارزیابی میزان سازگاری ارزیابی می گردند.
یک سیستم آنلاین تنظیم می شود که بر اساس آن  سیستم ارائه ابراز علاقه ( EOI (آسانتر شود.
این برنامه بصورت دوره ای مناسب ترین کاندیده هایی را انتخاب می کند که EOI  خود را ارائه داده و از آنها دعوت می کند تا برای کاندیداتوری اقدام کنند.
برای ارائه EOI  نباید هزینه ای پرداخت شود و از زمان ارائه آن تا یکسال بعد برای هر متقاضی مستعد EOI  وی معتبر می باشد.
این برنامه تنها درخواست نامه های کاندیداتوری را از افرادی می پذیرد که برای درخواست دادن از انها دعوت به عمل آمده است. افزون بر این، افراد نمی تواننند بدون ارائه EOI  درخواست نامه کاندیداتوری را ارسال کنند، مگر اینکه از آنها دعوت شده باشد.
در گامی به جلو، بازدیدهای اکتشافی به استان در تمام موارد لازم نیست. با این وجود ، درخواست کنندگان علاقمند  تشویق می شوند تا این بازدیدها را انجام دهند چون شانس کاندیده های EOI  را برای انتخاب شدن جهت دریافت دعوتنامه افزایش می دهد.
سپرده امانی و هزینه های رسیدگی:

میزان کنونی هفتاد و پنج هزار دلاری سپرده به صد هزار دلار می رسد.
هزینه غیر قابل استرداد جدید برای رسیدگی که برابر با 2.500  دلار می باشد برای درخواست نامه های جدید اعمال می شود.
تمام درخواست کنندگانی که از مجموعه EOI  انتخاب می شوند و برای درخواست کاندیداتوری دعوت می گردند باید هزینه 2.500  دلاری را بپردازند. در مرحله تایید، این درخواست کنندگان باید بصورت نقدی سپرده صد هزار دلاری را بپردازند.
درخواست کنندگان کنونی:

این برنامه دیگر دعوتنامه برای درخواست کنندگان جهت ترتیب دادن سفر اکتشافی به مانیتوبا صادر نمی کند.
افرادی که به سفر اکتشافی به مانیتوبا دعوت شده اند و نامه آنرا دریافت نموده اند ، می توانند از طریق فرایند کنونی ادامه مسیر داده و شرایط لازم را احراز نمایند. با این وجود، درخواست کنندگان باید فورا بوسیله ایمیل با برنامه تماس حاصل کرده تا برای سفر اکتشافی و مصاحبه زمان بندی صورت گیرد.
افرادی که فرم سفر اکتشافی را ارائه کرده اند، ولی هنوز دعوتنامه آنرا دریافت نکرده اند، فرصت شرکت در مجموعه EOI  را بر اساس الویتهای اول دارند.
هیچ EOI  جدیدی پذیرفته نمیشود تا فرایند انتخاب از EOI های موجودِ  درخواست کنندگان سفر اکتشافی کامل شود. اطلاعات بیشتر از جمله تاریخ آغاز ارائه EOI  ها از جانب درخواست کنندگان موجود و EOI های جدید روی این وبسایت قرار خواهد گرفت.
درخواست کنندگانی که پیشتر سفر اکتشافی خود به مانیتوبا را انجام داده اند و توسط مامور برنامه در نه ماه گذشته از آنها مصاحبه به عمل آمده است، می توانند درخواست نامه های کامل خود را ظرف 90 روز از تاریخ این اطلاعیه ارائه دهند. این درخواست کنندگان باید فرم های جدید درخواست نامه را پر کنند و از شروط درج شده جدید تبعیت کنند.
افرادی که دعوتنامه انجام سفر اکتشافی را دریافت کرده اند یا درخواست نامه کامل خود را ارائه نموده اند در معرض اعمال این تغییرات، احراز شرایط لازم ، افزایش سپرده یا هزینه های لازم  قرار نمی گیرند.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :