روش اسپانسرشیپ والدین که از ۲  ژانویه ۲۰۱۴ مجددا باز و شروع به بررسی به پذیرش پرونده جدید نموده بود امرز ۳ فوریه ۲۰۱۴ تکمیل ظرفیت شد.

وزیر مهاجرت کانادا، کریس الکاندر امروز فاز دوم از طرح دولت برای از بین بردن صف طولانی پرونده های اسپانسرشیپ والدین را که سالها است منتظر بررسی می باشند را آغاز نمود. همانطور که در اوایل سال جاری  وعده داده شده بود، دولت تنها ۵٫۰۰۰ پرونده جدید اسپانسرشیپ جدید برای سال ۲۰۱۴ پذیرفت و نتیجتا تا سال دیگر پرونده جدیدی پذیرفته نخواهد شد.

اداره مهاجرت کانادا اعلام نموده که تا پایان سال ۲۰۱۴ انتظار می رود ۲۰٫۰۰۰ پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ وارد خاک کانادا شوند که این خود باعث خواهد شد تا مدت زمان انتظار برای تمامی متقاضیان اسپانسرشیپ والدین کاهش قابل توجهی داشته باشد.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :