جدیدترین پذیرش ایالت نوا اسکوشیا در تاریخ سوم ماه جون 2019 برگزار شد که در این دوره برای ۳۱۲ متقاضی اکسپرس اینتری که به عنوان مربی نونهالان و دستیار مربی نونهالان دارای سابقه کار هستند دعوتنامه صادر نموده است.
این دعوتنامه ها از طریق مسیر مهاجرتی اولویت های بازار کار صادر شده اند؛ گفتنی است این مسیر مهاجرتی به نوا اسکوشیا اجازه می‌دهد تا از صف انتظار اکسپرس اینتری فدرال به دنبال متقاضی واجد شرایط با شغل مورد نظر ایالت، بگردد.
آندسته از متقاضیان اکسپرس اینتری‌ای که از طرف استان انتخاب شوند ۶۰۰ امتیاز اضافی علاوه بر امتیازات فعلی خود در سیستم CRS کسب می کنند و بدین ترتیب در دور بعدی پذیرش های اکسپرس اینتری، به طور قطع برای آنها دعوتنامه صادر خواهد شد.
متقاضیانی که مایل هستند از طرف مسیر مهاجرتی اولویت های بازار کار نوا اسکوشیا مهاجرت کنند باید ابتدا در صف انتظار اکسپرس اینتری پروفایل بسازند.
پذیرش سوم جون، دومین پذیرشی بود که از طریق مسیر مهاجرتی اولویت های بازار کار برای متقاضیان اکسپرس اینتری دارای سابقه کار به عنوان مربی نونهالان و دستیار مربی نونهالان برگزار شد. کد این شغل در دسته بندی ملی مشاغل کانادا ۴۲۱۴ است.   
سایر معیارهای انتخاب این ایالت، به شرح زیر بوده است:

  • اثبات گذراندن دوره ی آکادمیک در سطح آموزش عالی در رشته ی تعلیم و تربیت کودکان نوزاد تا هشت ساله
  • مدرکی دال بر اینکه متقاضی دوره ی تحصیلی دو ساله یا بیشتر را در دانشگاه، کالج، درسه ی فنی و… گذرانده است.
  • توصیه نامه از طرف کارفرمایان قبلی مبنی بر اینکه متقاضی در شغل دارای کد ۴۲۱۴ حد اقل پنج سال سابقه کار دارد.

برنامه مهاجرت استانی نوا اسکوشیا اعلام کرده است که متقاضیانی که در پذیرش سوم جون دعوتنامه دریافت کرده اند پروفایل خود را در هشتم آگوست ۲۰۱۸ یا بعد از آن ارائه کرده اند.
مسیر مهاجرتی اولویت های بازار کار در آگوست ۲۰۱۸ رونمایی شده و اکنون این چهارمین بار است که از آن استفاده می شود. علاوه بر صدور دعوتنامه برای مربیان نونهالان، برای حسابداران و حسابرسان مالی و آندسته از متقاضیان اکسپرس اینتری که زبان فرانسه را زبان اول خود عنوان کرده اند نیز دعوتنامه فرستاده است.

مشاوره مهاجرتی

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :