از روز 9 آگوست 2019، پایلوت مهاجرتی دو ساله جدیدی آغاز به کار کرد که به متقاضیانی که قصد اسپانسری برخی از اعضای خانواده خود را دارند که در حالت عادی به موجب مقررات محافظت از مهاجران و پناهندگان کانادا نمی‌توانند اقامت دائم کانادا را بگیرند، اجازه این کار را می‌دهند.
این پایلوت مهاجرتی به اعضای خانواده‌ مهاجر که وی را همراهی نکرده‌اند و مورد بررسی قرار نگرفته‌اند و در برخی موارد، هنگام تقاضا برای اقامت دائم حتی نامی از آنها برده نشده است مربوط می شود که به طور معمول مورد فرد مهاجر به صورت دائمی از اسپانسری این افراد منع می‌شود، اما با این پایلوت متقاضی می‌تواند برای اعضای خانواده ثبت نشده خود اقدام کند.
طبق مقررات محافظت از مهاجران و پناهندگان کانادا، متقاضیان مهاجرت به کانادا که درخواست اقامت دائم کانادا می دهند باید نام تمام اعضای خانواده خود را (شامل همسر، فرزندان وابسته، نوادگان وابسته و …) اعلام کنند و مامور مهاجرت موظف است که حتی اگر این اعضا فرد مهاجر را همراهی نکرده باشند، اطلاعات آنها را بررسی کند.
سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا اعلام کرده است که این قوانین برای تشویق افشای کامل اطلاعات توسط فرد متقاضی مهاجرت و به منظور مهاجرت سالم خانواده ها و سلامت، امنیت و ایمنی کانادایی می‌باشد.
احمد حسین وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا که به خوبی از تاثیرات نامتناسب قانون ذکر شده به ویژه بر کودکان مطلع بود، اوایل سال جاری پایلوت دو ساله ای را برای اعضای خانواده که واجد شرایط هستند معرفی نمود.
این پایلوت، مسیر مهاجرت به کانادا را برای افرادی که بیشتر از بقیه آسیب پذیر هستند و از خانواده خود جدا مانده‌اند و واجد شرایط زیر هستند را تسهیل می سازد:
تبعه خارجی به عنوان همسر در دسته ی Spouse or Common-Law Partner in Canada Class و یا دسته Family Class تقاضا ارائه داده است؛

اتباع خارجی‌ای که دارای اسپانسر هستند و در یکی از شرایط زیر هستند:

  • افرادی که به عنوان پناهنده یا فردی با وضعیت مشابه درخواست اقامت داده است و اقامت دائم گرفته است.
  • افرادی که پس از تشخیصی نیاز به محافظت، به آنها اقامت دائم داده شده است.
  • ثالثا یکی از اعضای Family Class شناخته شده و به عنوان همسر و یا فرزند وابسته اسپانسر شده اقامت دائم دریافت کرده است.
  • متقاضی‌ای که عضوی از Spouse or Common-Law Partner in Canada Class تشخیص داده شده و به عنوان همسر و یا فرزند وابسته اسپانسر شده اقامت دائم دریافت کرده است.
  • اگر مهاجری که می خواهد اسپانسر اتباع خارجی شود، در بدو ورود به کانادا نام او را برده باشد و او مورد بررسی قرار گیرد، تبعه خارجی اسپانسر را در دسته ای که از طریق آن درخواست داده فاقد شرایط نمی کند.

همچنین اداره مهاجرت گفته است که این پایلوت در صورتی که به اسپانسر از طریق Economic Class یا هر روش دیگری به غیر از موارد فوق اقامت داده شده باشد قابل اجرا نیست. این پایلوت از روز 9 سپتامبر 2019 تا 9 سپتامبر 2021 اجرا می شود.

مشاوره مهاجرتی

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :