بنا بر اعلام مقامات استانی ساسکاچوان، برنامه مهاجرتی نیروهای متخصص این استان، برای افرادی که دارای پیشنهاد کاری نبوده اند، به سقف خود رسیده است و این استان دیگر پرونده جدید پذیرش نمی کند.
لازم به ذکر بوده، ظرفیت این برنامه مهاجرتی، برای افرادی که دارای پیشنهاد کاری از استان ساسکاچوان نبوده اند، 250 پرونده بوده است.

 

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :