مدل کار دانمارکی طوری ساخته و پرداخته شده است که تضمین کننده 2 عنصر حیاتی در کار باشد :
1. انعطاف پذیری     2. امنیت کاری

تلفیق این 2 عنصر باعث به وجود آمدن مدلی کارآمد و پایدار می شود که شرایط کاری را تا سرحد امکان تسهیل و بازده آن را بالا می برد . مدل کار دانمارکی در دنیا به  خاطر همین دو ویژگی یعنی امنیت و انعطاف زبانزد است و تلفیق این دو است که مفهوم جدیدی از کار به وجود آورده است .

مفهومی که از دل یک رفاه دولتی و اجتماعی در دانمارک بیرون می آید این رفاه دولتی است که در سطح اجتماع و کار ، یک سیستم کاری منعطف با امنیت اجتماعی برای تمامی کارگران فراهم آورده است . در این میان نباید این نکته مهم را فراموش کرد که هرچقدر رفاه و امنیت نیروی کار بیشتر باشد ثبات بازار کار نیز به همان میزان افزایش چشم گیری خواهد داشت چرا که غالب مشکلات بازار کار توسط خود کارفرمایان و کارگران حل و فصل می شود و نه قوانین کاری.

بالانس زندگی وکار :

فرهنگ کار در دانمارک بر پایه مسئولیت پذیری اشخاص و همکاری فی مابین آن هاست .

همگان تشویق به ابراز ایده های کاری خود می شوند و در عین حال که جوِ محیط کار حرفه ای است صمیمیت کار بین افراد نیز بسیار پر رنگ تر است .پس از اندک زمانی از شروع کار خود ، پی خواهید برد که هم فرهنگ کاری و هم قوانین و تنظیمات حاکم بر آن در بازار کار دانمارک در این جهت است که همواره تامین کننده تعادل بین کار و زندگی شخصی و خانوادگی شما باشد چرا که تعادل بین کار و زندگی در زمره ی مهمترین مسائل برای نیروی کار در دانمارک است . شاید این یکی از موارد مهمی است که باعث شده تا دانمارکی ها را به عنوان شادترین ملت دنیا بشناسند.

پس دانمارکی کار کنید تا دانمارکی هم زندگی کنید