ایالت ساسکاچوان در تاریخ 6 دسامبر 2018 برای متقاضیان زیرمجموعه های اکسپرس اینتری و مشاغل مورد نیاز (Occupation In-Demand) 743 دعوتنامه جدید صادر کرده است. از این تعداد، جمعا 532 دعوتنامه برای کاندیدهای Occupation In-Demand صادر شده است و 211 دعوتنامه دیگر برای کاندیدهایی صادر شد که در زیرمجموعه اکسپرس اینتری برنامه کاندید استانی حضور داشته اند. این زیرمجموعه به اکسپرس اینتری فدرال مرتبط است و به ساسکاچوان اجازه می دهد کاندیدهای واجد شرایط را برای اقامت دائم انتخاب کند.

آندسته از کاندیدهای اکسپرس اینتری که دعوتنامه استانی دریافت می کنند، 600 امتیاز علاوه بر امتیازات اکسپرس اینتری خود دریافت می کنند و با این حساب حتما از آنها برای تقاضا جهت اقامت دائم دعوت می شود. ساسکاچوان مانند سیستم اکسپرس اینتری فدرال برای انتخاب کاندیدها از طریق این زیرمجموعه ها از سیستم EOI استفاده می کند. سپس پروفایل ها بر اساس اطلاعات وارد شده توسط متقاضیان، رتبه بندی می شوند و کاندیدهایی که امتیاز 60 یا بیشتر دارند وارد ذخیره کاندیدهای واجد شرایط اکسپرس اینتری یا Occupation In-Demand می شوند.

متقاضیان بر اساس امتیازشان در ذخیره کاندیدهای واجد شرایط، رتبه بندی می شوند و طی پذیرش های متوالی برای تعداد معینی از کاندیدهایی که بالاترین امتیازها را دارند دعوتنامه صادر می شود. حداقل امتیاز این دوره از انتخابات ساسکاچوان، 61 بوده است. از زمانی که ساسکاچوان در جولای سال جاری به سیستم EOI روی آورده است، این دور از صدور دعوتنامه ها که در 6 دسامبر برگزار شد ششمین دوره انتخاب این استان بوده است. از آن تاریخ تا کنون مجموعا 4,080 دعوتنامه صادر شده است که 1,763 مورد از آنها برای کاندیدهای اکسپرس اینتری و 2,317 مورد برای کاندیدهای مشاغل مورد نیاز صادر شده است.

کاندیدهای اکسپرس اینتری برای اینکه واجد شرایط انتخاب توسط بخش اکسپرس اینتری ساسکاچوان باشند باید علاوه بر داشتن معیارهای دیگر، در یکی از مشاغلی که در لیست مشاغل مورد نیاز استان ساسکاچوان فهرست شده اند دارای سابقه کار باشند. لازم به ذکر است که داشتن جاب آفر یا پیشنهاد کار از یک کارفرمای ساسکاچوانی جزو شرایط نیست.

مشاوره با پرشین مهاجر

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :