سیستم مهاجرتی استان اونتاریو(OINP) در روزهای پایانی سال2017 نیروی بیشتری را با توجه به ظرفیتی که اعلام کرده بود به کانادا دعوت خواهد کرد.

این خبر در تاریخ 18دسامبر اعلام شده اما تاریخ دقیق و تعداد پذیرش مهاجران هنوز مشخص نیست.در سال 2017 از طریق برنامه ی مهاجرتی استان اونتاریو ،برای 6000 مهاجر دعوت نامه صادر شد.

کل مهاجران دعوت شده از طریق برنامه های استانی در سال 2017 ،51 هزار نفر بوده است که این تعداد برای سال 2018 به 55 هزار مهاجر افزایش خواهد یافت که استان اَونتاریو ازَ مزایای این طرح جهت دعوت بَیشتر مهاجران به کانادا استقبال خواهد کرد.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :