دولت استرالیا اعلام کرده است که ویزا های مناطق ریجنال را برای ویزای اسکیل ورکر تا 23,000 مورد افزایش داده است. همانطور که پیشتر در مقاله ای درباره تغییرات جدید ویزاهای اسکیل ورکر استرالیا اعلام شد، در نوامبر 2019 دو سابکلاس ویزای موقت ریجنال معرفی و اجرا میشوند که یکی ویزای موقت ریجنال جاب آفر سابکلاس 494 و دیگری ویزای اسکیل ورکر 491 هستند که به ترتیب دارای ظرفیت 9,000 و 14,000 در طول برنامه مهاجرت سالانه 160,000 نفری هستند.
دارندگان این نوع ویزا باید حداقل سه سال را در مناطق ریجنال بگذرانند تا بتوانند برای دریافت اقامت دائم استرالیا واجد شرایط شوند. ویزای جدید دائم ریجنال سابکلاس 191 در سال 2020 معرفی خواهد شد. درخواست کنندگان ویزای جاب آفر برای مناطق ریجنال 15 امتیاز دریافت می کنند. هم چنین دولت استرالیا اعلام کرده که 10 امتیاز اضافه در اختیار درخواست کنندگان با همسران دارای مهارت قرار خواهد گرفت.
همچنین از این به بعد ایالت ها، 15 امتیاز برای کسانی که در ایالت زندگی می کند یا Family Member در مناطق رجینال دارند، اختصاص می دهد. یعنی اگر فامیلی در این مناطق دارید مثل عمو،خاله،عمه،پدر و مادر و… که در مناطق رجینال استرالیا ساکن هستند می توانید از طریق آنها 15 امتیاز کسب کنید.
جالب است بدانید که ویزاهای جدید 491 به مدت زمان 5 سال افزایش پیدا کرده‌اند ولی ویزای 489 قبلی، 4 ساله بود که در آن فرد می‌بایست 2 سال در مناطق رجینال زندگی می کرد و از این دو سال یک سال آن را کار می کرد که در ویزای جدید 491 این مدت به سه سال افزایش پیدا کرده است که متقاضی باید حداقل یک زندگی و 2 سال در این مناطق کار کند. مدت زمان این ویزا بیشتر است و فرصت کار بیشتری را می دهد و اگر شرایط آن را داشته باشید به ویزای اقامت دائم 191 خواهد شد.

مشاوره مهاجرتی

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :