دولت استرالیا اعلام کرده است که ویزا های مناطق ریجنال را برای ویزای اسکیل ورکر تا ۲۳,۰۰۰ مورد افزایش داده است. همانطور که پیشتر در مقاله ای درباره تغییرات جدید ویزاهای اسکیل ورکر استرالیا اعلام شد، در نوامبر ۲۰۱۹ دو سابکلاس ویزای موقت ریجنال معرفی و اجرا میشوند که یکی ویزای موقت ریجنال جاب آفر سابکلاس ۴۹۴ و دیگری ویزای اسکیل ورکر ۴۹۱ هستند که به ترتیب دارای ظرفیت ۹,۰۰۰ و ۱۴,۰۰۰ در طول برنامه مهاجرت سالانه ۱۶۰,۰۰۰ نفری هستند.
دارندگان این نوع ویزا باید حداقل سه سال را در مناطق ریجنال بگذرانند تا بتوانند برای دریافت اقامت دائم استرالیا واجد شرایط شوند. ویزای جدید دائم ریجنال سابکلاس ۱۹۱ در سال ۲۰۲۰ معرفی خواهد شد. درخواست کنندگان ویزای جاب آفر برای مناطق ریجنال ۱۵ امتیاز دریافت می کنند. هم چنین دولت استرالیا اعلام کرده که ۱۰ امتیاز اضافه در اختیار درخواست کنندگان با همسران دارای مهارت قرار خواهد گرفت.
همچنین از این به بعد ایالت ها، ۱۵ امتیاز برای کسانی که در ایالت زندگی می کند یا Family Member در مناطق رجینال دارند، اختصاص می دهد. یعنی اگر فامیلی در این مناطق دارید مثل عمو،خاله،عمه،پدر و مادر و… که در مناطق رجینال استرالیا ساکن هستند می توانید از طریق آنها ۱۵ امتیاز کسب کنید.
جالب است بدانید که ویزاهای جدید ۴۹۱ به مدت زمان ۵ سال افزایش پیدا کرده‌اند ولی ویزای ۴۸۹ قبلی، ۴ ساله بود که در آن فرد می‌بایست ۲ سال در مناطق رجینال زندگی می کرد و از این دو سال یک سال آن را کار می کرد که در ویزای جدید ۴۹۱ این مدت به سه سال افزایش پیدا کرده است که متقاضی باید حداقل یک زندگی و ۲ سال در این مناطق کار کند. مدت زمان این ویزا بیشتر است و فرصت کار بیشتری را می دهد و اگر شرایط آن را داشته باشید به ویزای اقامت دائم ۱۹۱ خواهد شد.

مشاوره مهاجرتی

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :