“دایان دو کوورسی” وزیر اداره مهاجرت استان کبک، در تاریخ 31 اکتبر سال 2013 اعلام کرد که براساس برنامه دولت در سال 2014، کبک مهاجران کمتری را نسبت به سال جاری خواهد پذیرفت.

در سال 2013 این استان در مجموع و در تمام گروه های مهاجرتی، 55 هزار مهاجر پذیرفته و خواهد پذیرفت. اما دولت کنونی کبک، پذیرش این تعداد مهاجر را زیاد دانسته و اعتقاد دارد این تعداد برای سال 2014 به 49 تا 52 هزار نفر کاهش پیدا خواهد کرد.
همچنین دولت در ادامه این گزارش تاکید می کند، تعداد مهاجرانی که در سال 2015 براساس برنامه دولت کبک برای پذیرش در نظر گرفته شده است، باز هم کاهش یافته و بین 48500 تا 51500 نفر خواهد بود.
اخیرا، دولت کبک با دولت فدرال به توافق رسید که عمده سیاست مهاجرپذیری و برنامه ریزی برای پذیرش مهاجر در اختیار خود استان باشد و درباره تعداد مهاجرانی که خواهد پذیرفت، تصمیم گرفته و بر پروسه پذیرش متقاضیان، کنترل داشته باشد.
بر اساس همین توافق، پروسه پذیرش مهاجران در کبک نسبت به دیگر استان ها و مناطق کانادا تفاوت هایی خواهد داشت. دولت لیبرال کبک به رهبری و نخست وزیری “ژان شاره” که پیش از دولت کنونی، قدرت حکومتی را در کبک در دست داشت، شمار مهاجرانی را که این استان می پذیرفت را در حدود 50 هزار نفر ثابت نگه داشته بود ولی در عمل در سال های اخیر، یعنی تا پیش از به قدرت رسیدن دولت حزب کبکی ها در سپتامبر سال گذشته، کمی بیشتر از این تعداد مهاجر پذیرفته بوده است.
وزیر مهاجرت دولت کبک، اصل دانستن زبان فرانسه برای متقاضیان مهاجرت به این استان را یکی از ملاحظاتی خواند که براساس آن، تصمیم برای پذیرفتن مهاجران کمتر گرفته شده است.
اکنون شرایط مالی و اقتصادی کبک و ویژگی های ترکیب جمعیتی و رشد آن، این پرسش را برای کارشناسان مهاجرت مطرح کرده است که آیا استان کبک با توجه به این فاکتورها باید تعداد کمتری مهاجر در سال های پیش رو بپذیرد و یا بیشتری؟! جمعیت استان کبک بین سال های 1951 تا 2011 به اندازه 29 درصد افزایش یافته که نسبت به استان های دیگر کانادا رشد جمعیتی کمتری بوده است.
کارشناسان اعتقاد دارند، ورود مهاجران و زاد و ولد در میان خانواده های مهاجر، یکی از فاکتورهای مهم و موثر در رشد جمعیت در استان کبک است.
دولت کبک همچنین اعلام کرد، یک بودجه سالانه 13 میلیون و 500 هزار دلاری برای آموزش زبان فرانسه به مهاجران از سال 2014 در نظر گرفته است.
لازم به ذکر است، استان کبک با یک میلیون و 542 هزار و 56 کیلومتر مربع (کمی کمتر از مساحت ایران) پهناورترین استان کانادا و جمعیت آن حدود 8 میلیون نفر است که از این نظر در میان استان های کانادا در رده دوم و بعد از انتاریو قرار دارد.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :