ایالت ساسکاچوان کانادا در تاریخ 21 نوامبر 2018، 84 دعوتنامه جدید برای متقاضیان کارآفرینی این استان صادر کرد.

میانگین امتیاز متقاضیان انتخاب شده در این دوره، معادل 120 بوده که از حداقل 115 تا حداکثر 135 امتیاز انتخاب شده اند.

دسته متقاضیان کارآفرینی ساسکاچوان کانادا شامل افرادی است که خود با توجه به معیار های مورد نظر استان، اقدام به تاسیس یک بیزینس و یا شراکت در یک بیزینس فعال کنند.

متقاضیان مشتاق به اقدام برای کارآفرینی استان ساسکاچوان، برای واجد شرایط شدن می بایست ابتدا در سیستم “ابراز علاقه مندی” سازمان مهاجرت ایالت ساسکاچوان اقدام کنند.

کارآفرینانی که دعوت شده اند و نامه تاییدیه خود را دریافت کرده اند، می توانند برای دریافت اقامت موقت کاری خود از سازمان مهاجرت و پناهندگی کانادا اقدام کنند.

افرادی که حداقل 6 ماه به تعهدات خود به صورت کامل عمل کرده باشند، می توانند برای اقامت دائم خود اقدام کنند.

فرم مشاوره با پرشین مهاجر

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :