پس از حذف پروسه مصاحبه و 6 امتیاز آن، دیروز شاهد آن بودیم که دولت کبک همچنین  سعی در تسهیل پروسه مهاجرت داشته واین بار نیز با یک اقدام غافلگیرانه 50 روز مانده به بازگشایی آنلاین سایت و شروع بخش دوم پذیرش متقاضیان، اقدام به حذف مدارک بیمه کاری و مالیات از لیست مدارک مورد نیاز کرد تا با شرایط جدید متقاضیانی که سابقه کار بدون بیمه دارند نیز بتوانند اقدام به مهاجرت کنند.

به جرات می توان گفت این امر در تاریخ مهاجرت کانادا بی سابقه بوده وبا سیستم جدید امتیاز دهی، بخش وسیعی از متقاضیان واجد شراید اخذ  اقامت دایم می باشند.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :