دولت فدرال کانادا از اجرای دو برنامه آزمایشی جدید خبر داد که با هدف تسهیل امکان اخذ اقامت دائم کانادا برای پرستاران خانگی خارجی طراحی شده است.
برنامه های Home Support Worker و The Home Child Care Provider از روز سه شنبه هفته جاری به اجرا در می آیند و جایگزین برنامه های Caring for Children و Caring for People with High Medical Needs خواهند شد.
وزیر فدرال، Amarjeet Sohi در سخنرانی روز شنبه در ادمونتون اعلام کرد پرستاران خانگی قبل از شروع به کار در کانادا، در مورد صلاحیت های دریافت اقامت دائم مورد ارزیابی قرار می گیرند.
Sohi گفت:”با انجام این تمهیدات، این افراد می توانند به کانادا بیایند و اطمینان داشته باشند در صورتی که تجربیات و سوابق لازم برای کار را دارا باشند، راهی تضمین شده برای دریافت اقامت دائم کانادا خواهند داشت. زمانی که افراد دچار نگرانی درباره وضعیت اقامتشان باشند، حس عدم اطمینان خواهند داشت و ما می خواهیم مطمئن شویم که آنها قادر به کار در محیطی راحت می باشند.”
هرکدام از این طرح های آزمایشی حداکثر ظرفیت 2،750 متقاضی اصلی را دارند که مجموع آنها در سال به اضافه همسر و فرزندان این افراد به 5،500 نفر می رسد.
وی افزود:”در برنامه قبلی خانواده ها از هم جدا می شدند. پرستاران در کانادا زندگی می کردند، ولی خانواده آنها و فرزندانشان باید به کشور خود بازمی گشتند. در برخی موارد کودکان حدود 8 تا 10 سال از والدینشان دور بودند. با این تغییرات، اکنون کودکان و همسران این پرستاران می توانند همراه آنها به کانادا بیایند. همسران با دریافت مجوز کار آزاد می توانند مشغول به کار شوند و بچه‌ها نیز می‌توانند برای تحصیل به مدرسه بروند.”
برنامه های جدید همچنین شرایط صدور مجوز کار را از “کارفرمامحور” به “اشتغال محور” تغییر خواهند داد.
Sohi گفت:”در برخی موارد، پرستاران مورد سوءاستفاده قرار گرفته و به شرایط بدی دچار می شدند زیرا به یک کارفرمای خاص وابسته می شدند، و ترک آن کارفرما به معنی لغو شدن اجازه کار آنها در کانادا و تغییر وضعیت آنها بود.”
با صدور مجوز کارهای اشتغال محور، کارفرمایان دیگر پیش از استخدام پرستاران نیازی به ارزیابی تاثیرگذاری بر بازار کار و اخذ تائیدیه LIMA ندارند.
پرستارانی که قبل از روز سه شنبه برای شرکت در طرح های قبلی درخواست داده اند می توانند پروسه پذیرش خود را ادامه دهند.
Sohi در پایان افزوذ: ”اگر به اندازه کافی خوب و ماهر هستید تا به این کشور بیایید، پس به اندازه کافی نیز خوب هستید تا در اینجا بمانید و زندگی تان را بسازید.”

مشاوره مهاجرتی

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :