اداره مهاجرت کبک در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۱۵ در وبسایت خود لیست مشاغل و رشتهای مورد نیاز این ایالات را اعلام نمود. شایان ذکر است که تغییرات بسیار چشمگیری در لیست اتفاق افتاده است که در آن میان میتوان به تغییر بسیاری از رشتهای ۶ امتیازی به ۱۲ امتیازی و تغییراتی در رشته های ۱۶ امتیازی اشاره کرد.

توجه داشته باشید که تغییرات و قوانینی جدید از تاریخ ۱ آپریل ۲۰۱۵ شروع و تا ۳۰ مارس ۲۰۱۶ ادامه خواهد داشت.

به زودی به برسی این اخبار و اهمیت این فرست جدید و تازه خواهیم پرداخت .

 

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :