بنا بر اعلام اداره مهاجرت و شهروندی کانادا در تاریخ 23 آوریل، برای سال 2014 از اول ماه می تعداد 25000 پرونده در 50 رشته که ماکزیمم تعداد برای هر رشته، 1000 می باشد، در برنامه مهاجرتی نیروهای متخصص فدرال پرونده پذیرفته خواهد شد.

لازم به ذکر است، کسانی که پیشنهاد کاری معتبر از یک کارفرمای کانادایی دارند، محدود به ظرفیت رشته نمی شوند.
لیست مشاغل
• مدیران خانه سازی و تعمیرات – کد NOC شغل ۰۷۱۲
• مدیران منابع طبیعی و شیلات – کد NOC شغل ۰۸۱۱
• مدیران تولید – کد NOC شغل ۰۹۱۱
• مدیران با سابقه یا رده بالا در حوزه های مالی، ارتباطات و تجارت – کد NOC شغل ۰۰۱۳
• دیگر شاغلان حوزه های مالی – کد NOC شغل ۱۱۱۴
• کارکنان حرفه ای در حوزه های تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی – کد NOC شغل ۱۱۲۳
• مشاوران حوزه مالی و بیمه – کد NOC شغل ۱۲۱۲
• مدیران ساختمان (کسانی که ساختمان را اداره می کنند) – کد NOC شغل ۱۲۲۴
• اقیانوس شناسان و زمین شناسان – کد NOC شغل ۲۱۱۳
• مدیران با سابقه یا رده بالا در حوزه های تجاری، رسانه ای و دیگر خدمات – کد NOC شغل ۰۰۱۵
• مدیران مالی – کد NOC شغل ۰۱۱۱
• مدیران منابع انسانی – کد NOC شغل ۰۱۱۲
• مدیران خرید – کد NOC شغل ۰۱۱۳
• مدیران موسسات، بنگاه های ملکی یا مالی – کد NOC شغل ۰۱۲۱
• مدیران بهداشت و سلامت – کد NOC شغل ۰۳۱۱
• مدیران ساخت و ساز – کد NOC شغل ۰۷۱۱
• حسابرسان مالی و حسابداران – کد NOC شغل ۱۱۱۱
• تحلیلگران مالی و سرمایه گذاری – کد NOC شغل ۱۱۱۲
• کارکنان بخش امنیت سرمایه گذاری و واسطه های سرمایه گذاری – کد NOC شغل ۱۱۱۳
• مهندسین عمران – کد NOC شغل ۲۱۳۱
• مهندسین مکانیک – کد NOC شغل ۲۱۳۲
• مهندسین نرم افزار و طراح – کد NOC شغل ۲۱۷۳
• برنامه نویسان کامپیوتر و متخصصین نرم افزارهای رسانه ای دو سویه – کد NOC شغل ۲۱۷۴
• تکنسین مکانیک – کد NOC شغل ۲۲۳۲
• ارزیاب ساخت و ساز – کد NOC شغل ۲۲۳۴
• تکنسین برق و الکترونیک – کد NOC شغل ۲۲۴۱
• تکنسین ماشین های صنعتی – کد NOC شغل ۲۲۴۳
• بازرسان بهداشت عمومی و محیط کار و ایمنی شغلی – کد NOC شغل ۲۲۶۳
• تکنسین شبکه های کامپیوتر – کد NOC شغل ۲۲۸۱
• سوپروایزر پرستاری – کد NOC شغل ۳۰۱۱
• پرستاران – کد NOC شغل ۳۰۱۲
• پزشکان متخصص – کد NOC شغل ۳۱۱۱
• پزشکان عمومی و پزشکان خانواده – کد NOC شغل ۳۱۱۲
• متخصصین تغذیه – کد NOC شغل ۳۱۳۲
• شنوایی سنج ها و گفتار درمان گرها – کد NOC شغل ۳۱۴۱
• فیزیوتراپیست ها – کد NOC شغل ۳۱۴۲
• تراپیست های شغلی – کد NOC شغل ۳۱۴۳
• تکنسین های تراپی تنفسی و … – کد NOC شغل ۳۲۱۴
• تکنولوژیست های رادیولوژی – کد NOC شغل ۳۲۱۵
• تکنسین های سونوگرافی پزشکی – کد NOC شغل ۳۲۱۶
• مشاوران و تحلیلگران سیستم های اطلاعاتی – کد NOC شغل ۲۱۷۱
• تحلیلگران و مدیران دیتا – کد NOC شغل ۲۱۷۲
• معلمین مهد کودک و دستیاران آنها – کد NOC شغل ۴۲۱۴
• مترجمین – کد NOC شغل ۵۱۵۲
• بهیاران – کد NOC شغل ۳۲۳۳
• صاحبان مشاغل پیراپزشکی – کد NOC شغل ۳۲۳۴
• استادان دانشگاه و مدرسین – کد NOC شغل ۴۰۱۱
• روانشناسان – کد NOC شغل ۴۱۵۱
• مهندسین برق و الکترونیک – کد NOC شغل ۲۱۳۳
• مهندسین نفت – کد NOC شغل ۲۱۴۵

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :