ایالت مانیتوبا کانادا در دومین برداشت خود در دسامبر 2018، برای 492 متقاضی اکسپرس اینتری در شاخه های Skilled Workers in Manitoba، Skilled Workers Overseas و International Education streams دعوتنامه برای دریافت اقامت دائم کانادا صادر کرد.

این جریان بخشی از برنامه مهاجرتی استان مانیتوبا می باشد که به مانیتوبا این اجازه را می دهد تا هر سال تعدادی از متقاضیان اقامت دائم کانادا را از سیستم اکسپرس اینتری انتخاب کند.

در این مرحله از برداشت، جمعا 351 دعوتنامه استانی برای متقاضیان اسکیلد ورکر خارجی، 106 دعوتنامه برای متقاضیان اسکیلد ورکر در مانیتوبا و 35 دعوتنامه نیز برای متقاضیان جریان International Education صادر شده است.

متقاضیان اسکیلد ورکر خارجی انتخاب شده در این مرحله، دارای حداقل امتیاز 502 و حداکثر 576 بوده اند.

توجه داشته باشید که به داوطلبان اکسپرس اینتری دارای دعوتنامه استانی، علاوه بر امتیازاتی که از سیستم امتیازبندی اکسپرس اینتری دریافت می کنند، ۶۰۰ امتیاز دیگر تعلق میگیرد که باعث می شود به روند برنامه اقامت دائمشان سرعت داده شود. به این معنی که به صورت تضمینی در ۶ ماه یا کمتر، مراحل دریافت اقامت دائم آنها کامل می شود.

مشاوره با پرشین مهاجر

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :