مسیر موقت اقدام برای اقامت دائم کانادا برای پرستاران خانگی، مجدداً برای ثبت درخواست های جدید، بازگشایی شد. این برنامه کوتاه مدت مسیری را برای اخذ اقامت دائم افرادی که در کانادا از 30 نوامبر 2014 به عنوان پرستار کودک در منزل، پرستار و مددکار در منزل و یا تلفیقی از هر دو سابقه کار دارند فراهم می کند.
سابقه کار باید با توصیف اولیه و شرح وظایف اصلی مندرج در گروه های 4411 و 4412 دسته بندی ملی مشاغل کانادا یا NOC مطابقت داشته باشد. این مسیر موقت در تاریخ 6 جولای افتتاح شد و این دومین بار است که از زمان رونمایی آن توسط دولت کانادا در اوایل سال جاری میلادی بازگشایی شده است و تا سه ماه دیگر درخواست متقاضیان را دریافت می کند.
مسیر مهاجرتی ذکر شده برای افرادی باز است که قصد دارند خارج از کبک زندگی کنند و واجد شرایط زیر هستند:

  • اجازه کار در کانادا با ویزای کاری غیر از ویزای کاری Live-in Caregiver Program (در زمان ارائه درخواست) داشته باشند؛ یا
  • تقاضا برای تمدید ویزای کاری غیر از ویزای کار Live-in Caregiver Program داده باشند؛ یا
  • تقاضا برای بازنگری وضعیت داده باشند و واجد آن هم باشند و جدیدترین ویزای کاری شان هم غیر از Live-in Caregiver Program باشد.
  • مهارت های زبانی شان در زبان های انگلیسی یا فرانسه معادل نمره CLB 5 باشد؛
  • از تاریخ 30 نوامبر 2014 در شغلی مرتبط دارای حداقل 12 ماه سابقه کار تمام وقت در کانادا باشند؛ و
  • حداقل دارای مدرک دیپلم از دبیرستان های کانادا بوده و یا مدرکی معادل دیپلم دبیرستان کانادا داشته باشند. مدارک تحصیلی خارجی نیاز به ارزیابی و معادل سازی دارند (این ارزیابی باید طی مدت حداکثر پنج سال قبل از ارائه درخواست توسط سازمانی معتبر انجام شده باشد) و در آن بیان شده باشد که دیپلم خارجی در حقیقت معادل دیپلم دبیرستان های کانادا است.

مشاوره مهاجرتی

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :