یکی از روش های مهاجرت به کانادا، روش تجربه کانادایی Canadian Experience Class یا CEC است. برای آنکه بتوانید از این روش به کانادا مهاجرت کنید، لازم است شرایط زیر را دارا باشید:

حداقل ۱۲ ماه سابقه کار تمام وقت در یکی از مشاغل مورد قبول (این سابقه کار باید طی حداکثر ۳ سال پیش از زمان اقدام برای مهاجرت به دست آمده باشد)
تصمیم به زندگی در هر یک از استان ها و مناطق کانادا بجز استان کبک
کسب سابقه کار  به صورت قانونی  (مثلا اگر سابقه کار شما مدیریتی است، باید برای کار مدیریتی خود ویزای کار گرفته باشید)
کسب حداقل نمره زبان لازم
مشاغل مورد قبول

از نهم نوامبر ۲۰۱۳ تا آخر اکتبر ۲۰۱۴ در مجموع حداکثر ۱۲۰۰۰ پرونده پذیرفته خواهد شد. مشاغل مورد قبول شامل موارد زیر است.

کلیه مشاغل مدیریتی که در ماتریس طبقه بندی مشاغل کانادا با کد صفر شناسایی می شوند NOC skill type 0
مشاغل حرفه ای NOC skill type A
مشاغل تکنسینی و پیشه وری NOC skill type B
در خصوص مشاغل گروه B محدودیت وجود دارد. در هر زیرگروه از این مشاغل حداکثر ۲۰۰ پرونده پذیرفته خواهد شد. در ضمن مشاغل زیر برای مهاجرت از روش تجربه کانادایی قابل قبول نیست:

آشپز NOC 6322
سرکارگر خدمات مواد غذایی NOC 6311
مأمور اداری NOC 1221
منشی NOC 1241
تکنسین حسابداری و دفتردار NOC 1311
سرکارگر خرده فروشی NOC 6211
شرط زبان انگلیسی

برای کسانی که در مشاغل حرفه ای و مدیریتی اقدام می کنند، لازم است که حداقل سطح زبان آنها در تمام توانمندی های زبان (گفتار، شنیدار، نوشتار و خواندن) درسطح ۷ طبقه بندی زبان کانادا باشد. کسانی که در گروه تکنسینی و پیشه وری اقدام می کنند باید حداقل سطح زبان آنها ۵ باشد. اگر امتحان آیلتس می دهید حداقل نمره در هر زیرگروه برای دسته اول نمره ۶ و برای گروه دوم نمره ۵ خواهد بود (بجز خواندن که باید حداقل ۴ باشد).  به جای امتحان آیلتس می توانید امتحان سلپیپ CELPIP بدهید و برای فرانسه آزمون تف TEF.

مدت زمان انتظار برای گرفتن اقامت دائم

در حال حاضر مدت زمان انتظار برای گرفتن ویزای اقامت دائم کانادا از طریق روش تجربه کانادایی CEC برابر ۱۳ ماه است. البته زمان دقیق بستگی به شرایط پرونده هر فرد و نیز سیاست های اداره مهاجرت کانادا دارد.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :