بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار کانادا، جمعیت این کشور تا 50 سال آینده دو برابر خواهد شد و این در حالی است که احتمال می رود برخی استان ها شاهد رشد جمعیت منفی باشند.
در تازه ترین پیش بینی جمعیت منتشر شده توسط مرکز آمار کانادا، انتظار می رود جمعیت این کشور تا سال 2068 به 55 میلیون نفر برسد.
در سال 2018 جمعیت کانادا 37.1 میلیون نفر تخمین زده شد و اگر پیش بینی ها درست باشد، تا پنجاه سال آینده بیش از 60 درصد جمعیت کنونی، در کانادا زندگی خواهند کرد.
آمار مبتنی بر سناریو های مختلفی است که هر کدام بیانگر عدم قطعیت رشد جمعیت است. اما در این میان پیش بینی ها نشان می دهد برخی استان ها از جمله کبک رشد جمعیت کمتری را تجربه خواهند کرد. این گزارش تخمین می زند رشد کبک پایین تر از دیگر استان ها در کانادا است. این بدان معناست که سهم کبک از جمعیت تا سال 2043 می تواند از 22.6 درصد به حدود 20.1 تا 20.6 درصد برسد.
رشد جمعیت در آنتاریو و آلبرتا در راس قرار دارند
به نظر می رسد ایالت آلبرتا بالاترین نرخ رشد جمعیت در بین استان ها را خواهد داشت. سال 2018 جمعیت آلبرتا 4.3 میلیون نفر بود، اما تا سال 2043 این رقم به 6 تا 7.3 میلیون نفر خواهد رسید.
انتظار می رود آنتاریو همچنان پرجمعیت ترین استان کانادا باشد که از 14.3 میلیون به 16.5 میلیون تا 20.4 میلیون نفر در سال 2043 برسد.
آلبرتا و آنتاریو احتمالاً بیش از نیمی از رشد جمعیت کشور را به خود اختصاص خواهند داد.
مانیتوبا، ساسکاچوان و آلبرتا روی هم رفته(با 6.81 میلیون نفر در سال 2018) قرار است تا سال 2043 از کل جمعیت کبک(با 8.36 میلیون نفر در سال 2018) بیشتر باشند.
مهاجرت، دلیل اصلی افزایش جمعیت
دلیل اصلی این افزایش پیش بینی شده در جمعیت، مهاجرت به کانادا است. کمتر بودن نرخ رشد جمعیت در کبک ناشی از تغییر سیاست های دولت استانی برای کاهش پذیرش مهاجر در چند سال اخیر است.
از طرف دیگر، با این که نرخ باروری در این استان نسبت به دیگر استان های کانادا بالاتر است(1.69)، اما نرخ ایده آل برای جلوگیری از کاهش جمعیت 2.1 است.
تا سال 2068 جمعیت سالمندان کشور بین 21.4 درصد تا 29.5 درصد در مقایسه با 17.2 درصد در سال جاری خواهد بود.
رشد جمعیت سالخورده کانادا بر نرخ تولد و مرگ نیز تاثیر خواهد گذاشت و فشار بر سیستم های بازنشستگی و بهداشتی را بیشتر خواهد کرد.

مشاوره مهاجرتی

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :