براساس جدیدترین اخبار حاصله، وزارت مهاجرت کبک پذیرش جدیدی در 4 سپتامبر 2019 از متقاضیان اسکیلد ورکر برگزار کرده است؛ در این پذیرش از 32 متقاضی مهاجرت که از طریق پورتال Arrima اقدام کرده بودند دعوت شده است. دعوتنامه ها برای متقاضیانی صادر شد که پروفایل Expression of Interest خود را ثبت کرده بودند و پیشنهاد شغل معتبر هم داشته‌اند؛ علاوه بر این، دیپلمات ها، ماموران کنسولی یا نمایندگان سازمان‌های بین دولتی نظیر سازمان ملل در کبک نیز جزء دعوت شدگان بوده‌اند.

چهارمین پذیرش اسکیلد ورکر کبک از سیستم آریما در سپتامبر 2019
تعداد افراد دعوت شده در مقایسه با پذیرش های قبلی کاهش چشمگیر داشته است. در پذیرش 17 جولای که طی آن متقاضیان باید همین شرایط را می داشتند، 259 متقاضی برای اقامت دائم کانادا انتخاب شدند.
سیستم Arrima چیست؟
پورتال Arrima در سال 2018 توسط دولت کبک رونمایی شد؛ این سیستم برای دریافت EOI از طریق برنامه Quebec Skilled Worker طراحی شده است و درخواست متقاضیان را مدیریت می کند.
EOI درخواست نیست بلکه صرفاً راهی است برای اینکه متقاضی تمایل خود را به وزارت مهاجرت کبک جهت دریافت گواهی انتخاب کبک (CSQ) اعلام کند.
در سیستم جدید Arrima که مبتنی بر ابراز تمایل یا EOI است و جایگزین سیستم قبلی شده است، متقاضیان پروفایل می سارند و براساس عواملی نظیر سن، تحصیلات، زمینه کاری، سابقه کار و تسلط بر زبان فرانسه امتیاز دریافت می کنند. متقاضیان بر اساس این امتیاز و عواملی نظیر کمبود نیروی کار در مناطق حاشیه ای استان کبک انتخاب می شوند تا درخواست خود را برای دریافت CSQ ارائه کنند.
متقاضیانی که CSQ دریافت می کنند درخواست اقامت دائم خود را به وزارت مهاجرت فدرال ارائه می کنند و پس از آزمایش های پزشکی و عدم سوء پیشینه موثر اقامت دائم کانادا را دریافت می کنند.

مشاوره مهاجرتی

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :