در ابتدای سال جاری در تصمیمی که در روزنامه رسمی دولت کبک مبنی بر پذیرش مهاجر از طریق تخصص و حرفه منتشر گردید ٬ تعداد 5000 متقاضی قادر به ثبت نام از طریق نیروی متخصص و حرفه ای واجد شرایط تا پایان ۳۱ ماه مارس ۲۰۱۸(شنبه 11 فروردین 1397) خواهند بود.

تاریخ دقیق پذیرش هنوز اعلام نگردیده است.

برای مشاهده سیستم امتیاز بندی دولت کبک از طریق لینک زیر اقدام نمایید :

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :