سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) مبلغ مورد نیاز برای اثبات تمکن مالی کاندیدهای اکسپرس اینتری را برای هر یک از سطوح خانوار 1.5 درصد نسبت به سال 2018 افزایش داده است. دولت کانادا همچنین از کاندیدهای اکسپرس اینتری خواسته است تا حتماً مطمئن شوند که مبلغ ثبت شده در پروفایلشان با مبالغی که جدیداً اعلام شده است مطابقت دارد. مبلغ جدید برای یک فرد که بدون همراه وارد کانادا می شود 12,669 دلار کاناداست، در حالیکه سال گذشته این مبلغ 12,474 دلار کانادا بوده است.

شایان ذکر است که تمام کاندیدهایی که در دسته های کارگر ماهر فدرال حضور دارند و همچنین تمام متقاضیانی که در دسته فدرال مشاغل فنی دارای مهارت حضور دارند باید تمکن مالی خود را جهت ورود و اسکان در کانادا ثابت کنند؛ بدین معنی که بتوانند هنگام ورود در کانادا برای پشتیبانی از خود و اعضای خانواده شان از پس هزینه های زندگی بر آیند. آن‌دسته از کاندیدها که در دسته تجربه کانادایی حضور دارند و با ویزای کاری معتبر در کانادا مشغول کار هستند از این شرط مستثنی هستند.

و اما کاندیدهایی که در در دسته تجربه کانادایی هستند و از طریق دسته کارگر ماهر فدرال از آنها برای تقاضا جهت اقامت دائم دعوت شده است نیازمند اثبات تمکن مالی خود و همراهانشان هستند.

اعضای خانواده شامل همسر، فرزندان غیرمستقل و نیز فرزندان غیرمستقل یکی از همسران می شود. IRCC فرزند غیرمستقل را، اعضای خانواده ای که زیر 22 سال سن دارند، تعریف کرده است. تمام اعضای خانواده که متقاضی اصلی را در کانادا همراهی نمی کنند نیز باید در نظر گرفته شوند. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) همچنین بیان کرده که این تغییرات ممکن است باعث شود که برخی کاندیدها دیگر واجد شرایط نباشند. بنابراین آن‌دسته از کاندیدهایی که مبلغ تمکن مالی ثبت شده در پروفایلشان با این مبالغ جدید تطابق ندارد باید پروفایل خود را به روز رسانی کنند.

از این رو کاندیدهای اکسپرس اینتری که باید تمکن مالی خود را ثابت کنند، می‌بایست حتما پروفایشان را به‌روزرسانی نمایند تا نشان دهند پول کافی در اختیار دارند. IRCC همچنین از کاندیدهای معاف از این شرط درخواست کرده که قسمت تمکن مالی پروفایلشان را به‌روزرسانی کنند چرا که با این کار، سیستم اکسپرس اینتری آنها را واجد شرایط بیش از یک برنامه در نظر می گیرد. چرا که هیچ وقت معلوم نیست که از طریق کدام برنامه دعوت می شوند.

شما می‌توانید از جدول زیر، مبالغ اثبات تمکن مالی در سال 2018 و مبالغ جدید 2019 را مشاهده نمایید:

تعداد اعضای خانوادهمبلغ تمکن مالی 2018

(دلار کانادا)

مبلغ تمکن مالی 2019

(دلار کانادا)

میزان افزایش

(دلار کانادا)

112,474 $12,669 $195 $
215,530 $15,772 $242 $
319,092 $19,390 $298 $
423,181 $23,542 $361 $
526,291 $26,701 $410 $
629,652 $30,114 $462 $
733,013 $33,528 $515 $
بابت هر عضو دیگر3,361 $3,414 $53 $

 

مشاوره با پرشین مهاجر

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :