1- ویزای کار کانادا Open Work Permit

در این مدل ویزای کار کانادا به متقاضیان اجازه داد می شود که برای هر کارفرمایی در کانادا مشغول به کار شوند. شرایط ویزای کار کانادا برای متقاضیان زیر امکانپذیر می باشد.

  • همسران دانشجویان  کانادا
  • دانشجویان کانادا پس از اتمام دوره تحصیلی
  • اعضای وابسته به خانواده متقاضیان اقامت دائم

این نوع ویزای کار کانادا یکی از بهترین گزینه های افراد متاهل می باشد. افراد متاهلی که امتیاز لازم برای برنامه های مهاجرتی را ندارند با اخذ ویزای تحصیلی کانادا برای یکی از اعضای خانواده می توانند موفق به اخذ ویزای کار کانادا برای دیگر عضو خانواده شوند.
افراد متاهل در صورت اخذ پذیرش تحصیلی می توانند از طریق سه گزینه زیر اقدام به اخذ اقامت دائم کانادا را نمایند:
اقامت کانادا از طریق تجربه و سابقه کار کانادایی
همسر دانشجویان کانادا که با ویزای کار مشغول به فعالیت در این کشور می باشند می توانند پس از یک سال کار در کانادا از طریق برنامه مهاجرتی Canada Exprience Class جهت اخذ اقامت دائم برای خود و خانواده همراه اقدام نمایند.
همچنین متقاضیان ویزای دانشجویی کانادا نیز، پس از اتمام دوره تحصیلی می توانند درخواست ویزای کار Post-graduation work permit -PGWP نموده و پس از یک سال کار در کانادا از طریق همین برنامه درخواست اقامت نمایند.
اقامت دائم کانادا از طریق برنامه فارغ التحصیلان کانادا
دانشجویان کانادا می توانند پس از اتمام دوره تحصیلی از طریق برخی از برنامه های مهاجرتی اقدام به درخواست اقامت دائم کانادا نمایند. برنامه مهاجرتی PEQ کانادا و همچنین برنامه مهاجرتی Masters Graduate Stream از نمونه برنامه های مهاجرتی در این خصوص می باشند.
اقامت دائم کانادا از طریق برنامه فدرال اسکیلد ورکر
دانشجویان و افرادیکه با ویزای کار در کانادا مشغول به فعالیت می باشند با امتیازی که از تحصیل و کار در کانادا در برنامه مهاجرتی اسکیلد ورکر فدرال کسب می کنند، می توانند از این طریق نیز برای اخذ اقامت دائم کانادا اقدام نمایند.

 

2- ویزای کار کانادا Job Offer

در این نوع ویزای کار کانادا متقاضی می بایست اقدام به اخذ پیشنهاد کاری (جاب آفر) از یک کارفرمای کانادایی نماید. کارفرمایان و شرکتهای کانادایی برای ارائه پیشنهاد کاری برای نیروهای خارجی می بایست جهت اخذ کد LMIA و تاییدیه اداره کار کانادا در این خصوص اقدام نمایند. یکی از مدارک مورد نیاز برای این کارفرمایان اثبات عدم وجود نیروی درخواستی در کانادا می باشد. متقاضیان ویزای کار در این روش در صورتیکه موفق به اخذ ویزای کار شوند می توانند برای اقامت دائم کانادا اقدام نمایند.

مشاوره با پرشین مهاجر

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :