اُنتاریو برنامه ی استانی خود را در راستای تقویت جریان نیروی انسانی خود بازگشایی کرد.
این برنامه مختصه متقاضیانی می باشد که تا پایان سال ۲۰۱۷ از سوی استان اُنتاریو نامه علاقه مندی (NOI) درپول اکسپرس انتری برای آنها صادر می گردد .
بعد از دریافت نامه علاقه مندی و ثبت نام در سیستم آنلاین اُنتاریو متقاضیان واجد شرایط می توانند خود را سابمیت کنند
برای واجد شرایط بودن در برنامه OINP متقاضیان می بایست شرایط زیر را دارا باشند :
• متقاضیانی که برای برنامه Skill worker در اکسپرس انتری اقدام کرده می بایست حداقل یک سال کامل در ناک شغلی کلاس صفر، A،B دارای سابقه کاراز۵ سال قبل از دریافتِ نامه علاقه مندی باشند .
• دارای مدرک تحصیلی از دانشگاه های کانادا و یا گزارش ارزیابی مدارک دانشگاهی (ECA) باشند.
• دارای CLB 7 یا بالاتر باشند
• بتوانند ثابت کنند که دارای توانایی مالی برای پوشش اقامت خود در ماههای ابتدایی ورود به کانادا هستند
لزوماً هر فردی که امتیاز بالای ۴۰۰ را دریافت می کند ممکن است موفق به دریافت نامه علاقه مندی از سوی استان اُنتاریو نشود.
این نامه در پول اکسپرس انتری برای افراد صادر می گردد .
تاریخ باز ماندن این برنامه مشخص نمی باشد.
افرادی که قبل از تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۱۷ موفق به دریافت نامه علاقه مندی گردیده تا ۶ ماه یا تا تاریخ ۳۱ دسامبر۲۰۱۷ باید اپلیکیشن خود را سابمیت نمایند.
افرادی که بعد از تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۱۷ موفق به دریافت نامه علاقه مندی گردیده تا ۴۵ روز یا تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ می توانند اپلیکیشن خود را سابمیت نمایند.
پیام های علاقه مندی بعد از تاریخ ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۷ دیگر دارای اعتبار نمی باشند.
باز شدن این برنامه در سال حدود ۲ الی ۳ مرتبه می باشد.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :