استان کبک Quebec برنامه مهاجرتی 2018 خود را به مانند گذشته ادامه می دهد. این برنامه جهت اجرای یک دوره ای با استفاده از یک فرمول بندی جدید در سیستم مهاجرتی که (declaration of interest)  نامیده می شود اجرا خواهد گردید.

طبقه اعلام دولت کبک این جریان مهاجرتی بسیار شبیه سیستم اکسپرس انتری دولت فدرال می باشد که کبک در آن مشارکتی ندارد.

هنوز مشخص نیست که متقاضیان چگونه در این سیستم می توانند ثبت نام کنند و یا اینکه چگونه عملکردی دارد.

برنامه استانی کبک در نظر دارد 29000 دعوتنامه برای افراد متخصص (همچنین PEQ) صادر نماید که مانند برنامه فعلی این استان که فاکتورهای امتیاز بندی آن بر اساس توانایی های فردی ( رشته تحصیلی ٬ مدرک تحصیلی ٬ سن ٬ زبان(انگلیسی یا فرانسوی) و اولویت های مانند داشتن کار و یا اقوام در کبک ) می باشد.لازم به ذکر است اگرچه مدرک زبان فرانسوی در میان فاکتورها اعلام گردیده اما این مدرک ضروری نمی باشد بطوریکه افرادی که زبان فرانسوی را نمی دانند و یا در سطح ابتدایی هستند اگر در دیگر زمینه های ذکر شده توانایی بالقوه داشته باشند می توانند واجد شرایط ورود به استان کبک باشند.

پذیرش مهاجران در برنامه ی سال 2018 به این گونه است که 85 درصد از نیروی متخصص که به تازگی وارد کبک میشوند فرانسوی را بعد از اخذ پذیرش بیاموزند.

برنامه ی PEQ که برای دانشجویان بین المللی و یا کارمندان غیر بومی طراحی شده و مجزا از سایر جریان های مهاجراتی میباشد جهت دریافت اقامت دایم کبک به جای خود باقیست.

کبک همچنین به مانند گذشته پیشنهاد های سرمایه گذاری و کار آفرینی متنوعی را برای مهاجرت از طریق کسب وکار ارايه که انتظار می رود حدود 4000 الی 6000 دعوتنامه برای این سیستم مهاجرتی صادر نماید.این جریان مهاجرتی ( QIIP ) برنامه بسیار محبوب در میان تمامی فرصتهای مهاجرت می باشد که شرایط و موقعیت بی نظیر سرمایه گذاری را با حمایت دولت کبک برای متقاضیان فراهم می نماید.

 

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :