شرایط و تمکن مالی ویزای تحصیلی کانادا

شما به مدارک زیر جهت اقدام برای اجازه تحصیل نیاز دارید:

 • گواهی پذیرش
 • مدرک شناسایی
 • گواهی‌ تمکن مالی

بسته به نوع شرایط ممکن است موارد زیر نیز نیاز باشد:

 • انگیزه نامه
 • گواهی پذیرش کبک (CAQ)
 • اظهار نامه سرپرست (فقط جهت کودکان کم سن و سال)

گواهی پذیرش:
مدرسه شما ملزم به فرستادن یک نامه پذیرش برای شما می باشد. نسخه اصلی نامه را به همراه تقاضای اجازه تحصیل خود ارسال کنید.
اگر شما به گذراندن چندین دوره قبل از پذیرش خود نیاز دارید (پذیرش مشروط) ما اجازه تحصیل شما را فقط به مدت این چند دوره صادر میکنیم.
یکبار که در برنامه اصلی پذیرفته شدید شما نیاز دارید که  برای تمدید اقامت خود بعنوان دانش اموزاقدام کنید.
مدرک شناسایی:
شما وهریک از اعضای خانواده که با شما به کانادا می آیند باید یک گذرنامه قانونی و معتبر و یا سند سفر داشته باشید و این گواهی باید به شما اجازه برگشت به کشوری که آن را صادر کرده است بدهد.
شهروندان امریکایی اختیاراتی دررابطه با مدارک شناسایی که میتوانند با خود بهمراه داشته باشند دارند.
دو قطعه عکس جدید در سایز مخصوص گذرنامه. نام و تاریخ تولد هر فرد باید پشت هر عکس نوشته شده باشد.

گواهی تمکن مالی:
شما باید ثابت کنید که زمانی که در کانادا هستید خود و اعضای خانواده، که با شما همراهند را حمایت مالی می کنید.
شما میتوانید از طرق زیر دارایی هایتان را ثابت کنید :

 • گواهی حساب بانکی کانادایی به نام خودتان (اگر پول خود را به کانادا منتقل نموده اید)
 • گواهی سرمایه گذاری تضمین شده (GIC) از یک موسسه مالی کانادایی مشارکت کننده.
 • گواهی وام دانشجویی یا تحصیلی از یک بانک.
 • گردش حساب بانکی 4 ماه گذشته.
 • حواله بانکی قابل تبدیل به دلار کانادا.
 • گواهی پرداختی مبنی بر شهریه تحصیل و هزینه مسکن.
 • نامه ای از شخص یا مدرسه ای که به شما پول پرداخت می کند یا گواهی تامین وجه در داخل کانادا (اگر که بورسیه دارید و یا در یک برنامه تحصیلی سرمایه گذاری کانادایی عضو هستید)

حداقل دارایی مورد نیاز برای حمایت مالی خود و اعضای خانواده که با شما به کانادا می‌آیند:

مناطق خارج از کبک
اشخاصی که به کانادا می‌آیند

وجه مورد نیاز برای یک سال

(علاوه بر شهریه)

وجه مورد نیاز برای یک ماه

(علاوه بر شهریه)

شما (دانش آموز)10,000 $833 $
اعضای درجه یک خانواده4,000 $333 $
دیگر اعضای همراه خانواده3,000 $255 $

به طور مثال اگر شما با دو نفر از اعضای خانواده بخواهید برای یک سال به استانی خارج از کبک بروید نیاز دارید به :
شهریه + 10,000$ (برای دانش آموز)
4000$ برای عضو درجه یک خانواده
3000$ برای عضو درجه دو خانواده

جمعاً: 17,000$ + شهریه

در کبک
اشخاصی که به کانادا می‌آیند

وجه مورد نیاز برای یک سال

(علاوه بر شهریه)

وجه مورد نیاز برای یک ماه

(علاوه بر شهریه)

شما (دانش آموز)11,000 $917 $
اعضای درجه یک خانواده(18 سال به بالا)5,100 $425 $
اعضای درجه یک خانواده(زیر 18سال)
3,800 $
317 $
دیگر اعضای همراه خانواده(18 سال به بالا)5,125 $427 $
دیگر اعضای همراه خانواده(زیر 18سال)
1,903 $
159 $

به طور مثال اگر شما و دو عضو از خانواده (بالای 18 سال) بخواهید به مدت یک سال به کبک بروید نیاز دارید به :
شهریه + 11000$  (برای دانش آموز)
5100$ برای عضو درجه یک خانواده
5125$ برای عضو درجه دو خانواده
جمعاً: شهریه + 21,125$
اگر کشور شما از سیستم کنترل ارز خارجی استفاده میکند، شما باید ثابت کنید که مجاز به منتقل کردن وجه برای تمام مخارج خود هستید.

انگیزه نامه:
این نامه به مامور صدور ویزا برای قصد و نیت شما از تحصیل در کانادا کمک میکند که به شرح زیر است:

 • چرا میخواهید در کانادا تحصیل کنید.
 • متوجه مسولیت هایتان به عنوان یک دانش‌آموز هستید.
 • شما باید این نامه را اگر تصمیم به گرفتن پذیرش اجازه تحصیل دارید ضمیمه کنید حتی اگر معاف شده باشید.

گواهی پذیرش:
اگر بخواهید در کبک تحصیل کنید، به گواهی پذیرش کبک (CAQ) که توسط دولت کبک صادر میشود نیاز دارید.
اگرشما تایید شده باشید و منتظر گرفتن گواهی پذیرش هستید میتوانید با نامه تایید شده (MIDI) اقدام کنید.

اظهارنامه سرپرست (کودکان کم سن و سال)
اگر کودکی کم سن و سال در کانادا به سرپرست نیاز داشته باشد، شما باید اظهارنامه سرپرست داشته باشید که شامل دو صفحه می‌باشد که میبایست محضری و رسمی شده باشد (توسط محضر، رسمی شده باشد) و تقاضای تحصیل را در بر داشته باشد.
سرپرست در کانادا میبایست صفحه اول را امضا کند.
والدین یا سرپرست قانونی کودک در وطن نیز، باید صفحه دوم را امضا کنند.

منبع: www.Canada.ca

مشاوره با پرشین مهاجر

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :