کاور clb

امتیاز CLB در کانادا

امتیاز زبان در سیستم اکسپرس اینتری کانادا با CLB محاسبه می شود.

جداول تبدیل آزمون های TEF،Ielts و CELPIP به CLB به صورت زیر می باشد.

 

جدول تبدیل Ielts به CLB

جدول تبدیل ielts به clb

جدول تبدیل CELPIP به CLB

جدول تبدیل CELPIP به CLB

جدول تبدیل TEF به CLB

جدول تبدیل TEF به CLB

 

لطفا به این مورد توجه داشته باشید که کشور کانادا آزمون TOEFL را نمیپذیرد!!

فرم مشاوره با پرشین مهاجر

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :