تاریخچه
در تاریخ 25 اکتبر 2012 اقامت دائم مشروط، برای همسران اسپانسرشده و والدین شهروندان امریکایی و اشخاص دارای اقامت دائمی که دریک رابطه دوساله یا کمتر بوده‌اند و طی تقاضای اسپانسری خود هیچ فرزند مشترکی نداشته‌اند معرفی گردید. از آن زمان بیش از 100,000 نفر تحت عنوان اقامت دائم مشروط به کانادا مهاجرت کردند.

این شرایط به عنوان وسیله‌ای برای منصرف کردن مردم از جست و جو برای مهاجرت به کانادا از طریق رابطه‌های غیر موثق شناسایی شد. نیاز بود که همسر یا شریک اسپانسر شده برای دوسال در یک رابطه زناشویی زندگی کنند مگر اینکه قربانی سواستفاده شوند یا اسپانسر آنها فوت گردد.
در نتیجه باعث ایجاد عدم توازن بین اسپانسر و شخص اسپانسرشده شد که در این بین همسر یا شریک اسپانسرشده میتوانست موقعیت خود را از دست بدهد، البته اگر شرط زناشویی رابطه دوساله‌شان به چشم نمیخورد؛ که منجر به نگرانی هایی در رابطه با سوءاستفاده از همسر یا شریک در موقعیت آسیب پذیر میشد.
اگرچه استثنائاتی برای مردم در آن شرایط وجود داشت که ممکن بود قربانی آگاهی نداشته باشد یا به دلایل زیادی در یک رابطه توهین آمیز مانده باشد. ازجمله این دلایل میتوان به ترس از طرد شدن، تفکر اینکه مورد سوءاستفاده قرار بگیرند و یا ترس از ادامه زندگی با یک  سوءاستفاده گر، ترس از دست دادن موقعیت زندگی یا اخراج از کانادا اشاره کرد.
سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا شرایط اقامت دائم مشروط را ارزیابی کرد؛ این موضوع مشخص بود که از اقامت مشروط به عنوان ابزاری برای بازداشتن ازدواج تقلبی که خطرهای بالقوه آن برای همسران یا شریکان اسپانسرشده ثابت نشده بود.
در حال حاضر که اقامت دائم مشروط حذف شده است، هرکس که توسط فردی محتمل شرایط اسپانسر شده باشد اقامت دائم مشروط را نیز دریافت میکند مانند فرزند یا پدر و مادر.
دولت ازدواج تقلبی را بسیار جدی گرفته و به سنجش در مانع شدن و بازداشتن از آن ادامه میدهد.
آفیسرهای مهاجرتی برای همه برنامه‌های مهاجرتی آموزش دیده شده اند. آنها باید متقاعد شوند که یک رابطه مشروع میباشد قبل از اینکه اقامت دائم همسر یا شریک اسپانسرشده تصدیق شود.
به عنوان مثال جایی که ازدواج تقلبی مطرح شود این موارد بررسی شده و شخص اسپانسر شده اقامت دائم خود را از دست میدهد و از خاک کانادا به دلیل ارائه اطلاعات نادرست خارج میشود. همچنین یک مانع 5 ساله برای بازداشتن افرادی که با مدرک ازدواج به کانادا می‌آیند وجود دارد.
شریک یا همسر اسپانسرشده قبل از اینکه تصمیم به ازدواج قانونی مجدد بگیرند، باید به مدت  5 سال از روزی که اقامت دائم آنها در کانادا صادر شده صبر کند. علاوه بر آن، مهاجرت، پناهندگی و شهروندی، رابطه نزدیکی با امنیت عمومی کانادا دارد.
با حذف اقامت دائم مشروط، پرونده‌هایی که تحت بررسی بودند و در آن عدم موافقت با رابطه زناشویی وجود داشت، متوقف گردیدند. اگرچه روند پرونده‌های ازدواج های تقلبی برای بررسی ادامه خواهند داشت.

مشاوره با پرشین مهاجر

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :