در آخرین پذیرش انجام شده در تاریخ ۶ دسامبر ۲۷۵۰ متقاضی از طریق برنامه ی فدرال با مینیمم امتیاز ۴۵۲ پذیرش شدند.

متقاضیان می بایست طی مدت ۹۰ روز اقدام به ارسال مدارک خود نمایند.

این پذیرش یا فاصله ۳ هفته ای نسبت به پذیرش قبلی صورت گرفت و به همین دلیل افزایش مینیمم امتیاز ها از ( ۴۳۹ به ۴۵۲ ) صورت گرفت.

بر اساس اعلام قبلی دولت کانادا تعداد دعوتنامه ها در سال ۲۰۱۸ افزایش می یابد.

تعداد کل دعوتنامه ها در سال ۲۰۱۷

تعداد کل دعوتنامه ها در ۶ دسامبر ۲۰۱۷

مینیمم امتیاز

۸۳۲۷۳

۲۷۵۰

۴۵۲

 

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :