۲۰۰۰ متقاضی برای اقامت دائم کانادا از طریق سیستم مهاجرتی فدرال به کانادا دعوت شدند.

 آخرین پذیرش انجام شده  در ۸ نوامبر انجام گردید که تعداد ۲۰۰۰ متقاضی با امتیاز ۴۵۸ در پول اکسپرس انتری به کانادا دعوت گردیدند.

دراین پذیرش از هر ۳ کلاس اکسپرس انتری افراد واجد شرایط به کانادا دعوت شدند.

از تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۱۷ تغییری در سیستم فدرال ایجاد شد، به گونه ای که متقاضیان دارای پروفایل قدیمی تر اولیت بیشتری دارند.

بعد از مدت ها در قرعه کشی اکسپرس انتری شاهد افزایش مینیمم امتیاز ها بودیم که یکی از دلایل این اتفاق انتخاب افراد دارای دعوت نامه از سوی استان ها بوده و دلیل دیگر این امر افرایش تعداد متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق سیستم فدرال می باشد.

در نمودار زیر می توان وضعیت پذیرش های  انجام شده از 17 می تا کنون را مشاهده کرد:

همانگونه که در نمودار بالا مشاهده می کنید در دو تاریخ ۲۶ می۲۰۱۷ ( جمعه ۵ خرداد ) و ۱ نوامبر ۲۰۱۷ ( ۱۰ آبان )  امتیازات دارای * می باشند که :

دو امتیاز ۷۷۵ و ۶۷۳  برای پذیرش برنامه ی استانی می باشد (به متقاضیان ۶۰۰ امتیاز فدرال اضافه گردیده)

امتیازات۱۹۹ و ۲۴۱  برای پذیرش نیروی متخصص دارای مدارک فنی و حرفه ای (افراد دارای مدارک فنی و حرفه ای بیش از ۹۰۰ ساعت مجاز به ثبت نام در این برنامه می باشند) می باشد.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :