میزان امتیاز درخواستی برای کسب نیروی متخصص واجد شرایط در برنامه مهاجرتی ایالت بریتیش کلمبیا به پایین ترین میزان خود رسید.

در مجموع با کسب امتیاز 378  دعوت نامه به درخواست برنامه انتخابی نیروی متخصص ایالت بریتیش کلمبیا از تاریخ 13 سپتامبر تا 20 سپتامبر صادر گردید که کاندیدا های دعوت شده باید پروفایل خود را در برنامه انتخابی ایالت بریتیش کلمبیا سابمیت کرده و پس از بررسی های لازم توسط این ایالت 600 امتیاز دریافت و س‍پس بقیه مراحل انتخاب را طی خواهند نمود.

 

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :