در ماه نوامبر 2017 نرخ بیکاری کانادا برای دومین ماه پیاپی  به 5/9 درصد رسید که کمترین میزان بیکاری در یک دهه ی گذشته است.

 با اضافه شدن 80 هزار شغل گوناگون در ماه نوامبر، 390 هزار فرصت شغلی جدید در سال 2017 ایجاد گردید که تنوع شغلی را 2.1 درصد افزایش داد و شرایط استخدام پذیری را در کانادا راحتتر کرد.

مشاغل ایجاد شده در اونتاریو ، بریتیش کلمبیا ، کبک و جزیره پرنس ادوارد به نسبت بقیه استان ها بیشتر بوده که در ماه گذشته استان اونتاریو با ایجاد 44 هزار شغل جدید پیشتاز شد و نرخ بیکاری در این استان به 5.5 درصد کاهش یافت.(آخرین کاهش نرخ بیکاری در این استان مربوط به سال 2000 می باشد)

جایگاه دوم را استان بریتیش کلمبیا با ایجاد 18 هزار شغل به خود اختصاص داد و استان کبک با ایجاد 16هزار شغل جدید در جایگاه سوم قرار گرفت.نرخ بیکاری استان کبک در ماه نوامبر 5.4% بود که پایین ترین میزان بیکاری از ژانویه 1976 تاکنون  میباشد.مطالعات انجام شده در سال 2016 نشان میدهد بیش از 25 درصد مشاغل کانادا در دست مهاجران است.

نمودار نرخ بیکاری استان های کانادا در ماه نوامبر بر حسب درصد

نرخ بیکاری کانادا در یک دهه ی گذشته به پایین ترین حد خود رسید!

 

اغلب مشاغل جدیدی که ایجاد شده اند در زمینه های ساخت و ساز می باشند.

 

 

 

 

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :