وزیر امور مهاجرتی کانادا از آخرین تصمیمات خود مبنی بر پذیرش مهاجران سخن گفت

در رادیو CBC کانادا قبل از انتشار برنامه های جدید مهاجرتی از سوی دولت کانادا، احمد حسین (وزیر امور مهاجرتی کانادا) اذعان داشت که کانادا به همان اندازه که در سال جاری نیازمند مهاجر جدید است در سال ۲۰۱۸ نیز این روند ادامه خواهد یافت.

احمد حسین گفت : در حال حاضر 300000 مهاجر کافی است که گمانه زنی ها در خصوص پذیرش نیروی بیشتر در سال 2018 را رد کرد .

وی افزود : به عنوان دولتی که نیروی مهاجر را از 260000 به 300000 نفر افزوده،  زیرا که خانواده های کانادایی نیازمند این امر هستند که با افراد بیشتری متحد شوند،‌ همچنین کارفرمایان که تقاضای استفاده بیشتر از نیروی مهاجر بدلیل رشد مهاجرتی و احتیاجاتی که با آن روبه رو هستند را نیز دارند.

در ابتدای امسال دولت کانادا اظهار داشت که 300000 پذیرش جدید به صورت سالانه جهت سالیان پیش رو به صورت پیش فرض در نظر گرفته شده.

وزیر امور مهاجرتی کانادا در ادامه سخنان خود گفت : اکثریت مهاجرانی که در کانادا بعنوان مقیم دائم این کشور دعوت می شوند از طریق کلاس اقتصادی پذیرش خواهند گردید زیرا جریانی است که بیشترین نیاز در آن مشاهده می شود.سیستم اقتصاد مهاجرتی کانادا بر پایه تقاضا که اکسپرس انتری نامیده می شود به مدت 90 روز برای افراد واجد شرایط فرصت انجام امورات پذیرش را فراهم می نماید که دولت کانادا در نظر دارد پروسه ی اکثریت دعوتنامه ها در مدت ۶ ماه به سرانجام رسد.

دیگر مهاجران از طریق برنامه های انتخابی استان و یا برنامه ی مهاجرتی کبک پذیرش می شوند ضمناً مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و کسب کار به جای خود باقیست.

 

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :