هنگامی که تقاضای ویزای فردی در اداره مهاجرت کانادا با عدم قبولی مواجه می‌گردد و تقاضای شخص ریجکت می‌شود و متقاضی دریافت ویزا، Refusal Letter دریافت می‌کند؛ در این حالت اخذ نوت GCMS (Global Case Management System) می‌تواند تا حدودی راهگشای اشتباه انجام شده در تشکیل پرونده ویزا باشد. این یادداشت سی الی چهل صفحه‌ای با جزئیات مراحل و مدارک پرونده را آنالیز کرده و در انتها یک نتیجه‌گیری در مورد نواقص و کمبود های پرونده ارائه مینماید.
متقاضی می‌تواند با خواندن این Note و اقدام به تکمیل مدارک پرونده خود اقدام به تقاضای مجدد جهت اخذ ویزا نماید و یا اعتراضی برای پرونده رد شده ارسال نماید. انتخاب هر یک از این دو مسیر بسته به نوع ویزای مورد تقاضا مسلماً متفاوت خواهد بود.
حال سوال اساسی در مورد نحوه درخواست Note و شرایط فرد درخواست دهنده آن است.

جالب است بدانید سفارش درخواست Note تنها از طرف افراد زیر میتواند صورت پذیرد:

  • شهروند کانادا (Canadian Citizen) باشد.
  • دارای PR کارت باشد.
  • یک فرد یا شرکت مقیم کانادا باشد با هر نوع ویزای ممکنه.

بنابراین هر فرد متقاضی که پرونده وی برای ویزا رد شده است نمی‌تواند درخواست دهنده Note باشد.
برای درخواست Note می‌توان از طریق ایمیل با پر کردن فرم‌های مربوطه و یا سفارش درخواست آنلاین اقدام کرد.
نکته آخر: هزینه سفارش Note از اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا در حال حاضر 5 دلار کانادا می‌باشد.

مشاوره مهاجرتی

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :