در تازه ترین آپدیت برنامه استانی ساسکاچوان که مورخ 27 دسامبر انجام شد 2 ناک شغلی تکنسین عمران و تکنسین نقشه کشی از لیست مشاغل مورد نیاز استان حذف شد

Draft Technologists and Technicians  2253

Civil Engineer Technologists and Technicians 2231

افرادی که این ناک ها را انتخاب کرده اند نمیتوانند در برنامه استانی سابمیت کنند اما هنوز هم میتوانند از طریق فدرال اقدام کنند.

همچنین بقیه ناک ها تغییری نکرده اند و میتوانید لیست آنها را از اینجا ببینید

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :