تعطیلات در استرالیا

تعطیلات رسمی استرالیا  شامل موارد زیر میباشد:

  • بیست و چهارم دسامبر (شب قبل کریسمس)
  • بیست و پنجم دسامبر (روز کریسمس)
  • اولین روز ژانویه (روز جشن سال نو)
  • اولین جمعه آپریل (آدینه نیک)
  • اولین یکشنبه آپریل(یکشنبه پاک)
  • اولین دوشنبه آپریل (دوشنبه پاک)
  • اولین روز ماه می (روز نیایش)

تاریخ بقیه روزهای تعطیل رسمی مانند روز ملکه و روز کارگر توسط هر ایالت و یا دولت منطقه ایی اعلام میشود. تعطیلات رسمی که خاص کشوراسترالیاست  نیز شامل 3 مورد زیر میباشد:

روز استرالیا

روز استرالیا را هر سال در تاریخ 26 ژانویه جشن میگیرند. این روز مصادف با ورود اولین کشتی انگلیسی به استرالیا در سال 1788 میباشد و برافراشتن پرچم انگلیس در این جزیره.
روز انزک
این روز یک روز ملی در استرالیا و نیوزلند میباشد که به یاد افرادیست که در جنگ ها  شرکت کرده و کشته شدند و برای تسکین بازماندگانی که نبود آنها را تحمل کردند. این روز در تاریخ 25 آپریل هر سال برگزار میشود. انزاک کلمه اختصاری از عبارت پاسداشت ارتش نیوزلند و استرالیا (ANZAC) Australian and New Zealand Army Corpsمیباشد که در گالیپولی در جنگ جهانی اول بر علیه امپراطوری اوتومان نبرد کردند.
روز باکسینگ
این روز که در تمام کشورهای مشترک المنافع جشن گرفته میشود پس از روز کریسمس میباشد ودر قدیم به معنای هدیه کریسمس دادن به افراد فقیر و پیشه وران و خدمتکاران بوده است. این روز در استرالیا هر ساله در 26 دسامبر جشن گرفته میشود.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :