چندی پیش دولت کبک در سایت خود اعلام کرده بود که تا 31 مارچ 2018 تعداد 5000 پرونده را خواهد پذیرفت ولی در تاریخ 28 مارچ 2018 اعلام کرد  که شیوه جدیدی را جهت پذیرش پرونده های جدید در 1 آوریل 2018 معرفی خواهد نمود و همچنین قصد دارد سیستم جدیدی مانند سیستم دولت فدرال کانادا  (اکسپرس انتری)  معرفی نماید. این خبر در حالی بود که هیچ گونه اطلاعاتی مبتنی بر باز شدن سایت یا پذیرفتن پرونده ها نبود.

اما در کمال ناباوری در تاریخ 1 آوریل 2018 سایت  مون پروجه  بدون هیچ گونه اطلاع قبلی با همان سیستم قدیم خود برای سابمیت باز شد که این مورد با گفته های اخیر دولت کبک مغایرت داشت اما خوشبختانه ما به علت آمادگی جهت تغییر های احتمالی کبک  توانستیم به خوبی تمامی کلاینت های خود را سابمیت کنیم اما این اعمال دولت کبک به علت این دو گانگی برای ما بسیار عجیب و مشکوک بود به همین علت خبری بر این مبنا منتشر نکردیم.

÷

 

تا اینکه در تاریخ 3 آوریل خبری در سایت کبک منتشر شد که شرح آن بدین قرار است :

 

بدین گونه اعلام می شود به دلیل وجود مشکل فنی در مون پروجه، پرونده های سابمیت شده در تاریخ 1 آوریل 2018 قابل دریافت نیستند. به همین دلیل اداره مهاجرت باید آنها را عودت کند و هزینه پرداخت را به آنها بازگرداند. تنها پرونده های مورد قبول هستند که دارای جاب آفر بوده اند.

سپس اعلام کرد که قوانین جدیدی را جهت پذیرش پرونده های جدید و همچنین زمانی را  برای سابمیت پرونده های متقاضیان در بازه زمانی 1 آوریل 2018 تا 15 آگوست 2018 اعلام خواهد کرد در این بازه تعداد 5000 پرونده را خواهد پذیرفت که اطلاعات بیشتر و همچنین تاریخ دقیق این سابمیت از قبل اعلام خواهد شد.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :