در تاریخ 18 بهمن ماه 1396 مصادف با 7 فوریه 2018 دولت کانادا برای 3000 نفر از کاندید های اکسپرس انتری که موفق به کسب 442 امتیاز شده بودند جهت اقامت دائم در کانادا دعوت نامه فرستاد.

این تعداد دعوت نامه نسبت به دوره قبل تعداد 250 عدد افزایش داشته است و قبولی با امتیاز 442 در این برنامه نشان دهنده کاهش 2 امتیاز نسبت به دوره 24 ژانویه است.

خوشبختانه امتیاز لازم جهت انتخاب شدن در برنامه اکسپرس انتری در سال 2018 نسبت به سال 2017 پایین تر آمده است ولی هنوز با پایین ترین امتیازات این دوره که 413 امتیاز در ماه می 2017 بوده است فاصله بسیاری دارد.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :