از اولین ساعات سال 2018 میلادی برنامه ساسکاچوان بدون اطلاع باز شد و کاشناسان پرشین مهاجر به سرعت تمام پرونده ها را سابمیت کردند