برنامه مهاجرت استانی نوااسکوشیا

برنامه مهاجرت استانی نوااسکوشیا (NSNP) که یک برنامه مشارکتی بین دولت‌ فدرال و دولت نوااسکوشیاست فرایند مهاجرت به کانادا را برای کارگران و نیروهای کار ماهری که تمایل به سکونت در این ایالت دارند، تسریع می‌بخشد. برنامه مهاجرت استانی نواسکوشا به چهار شاخه تقسیم می‌شود و هر شاخه شرایط و نیازمندی‌های جداگانه‌ای به شرح زیر دارد:
شاخه نیروی کار ماهر

این زیرگروه مهاجرتی برای رفع نیاز بازار کار نوااسکوشیا طراحی شده است. کارگران خارجی که مهارت‌های موردنیاز و پیشنهاد کار دائم و تمام وقتی از یک کارفرما در نواسکوشا داشته باشند ممکن است واجد شرایط این شاخه باشند. به طور خلاصه متقاضیان باید:

وضعیت اقامت‌شان در کشوری که در حال حاضر در آنجا زندگی می‌کنند قانونی باشد؛

از یک کارفرمای معتبر در نواسکوشا پیشنهاد کار دائم و تمام وقت دریافت کرده باشند؛

از 55 سال بزرگتر و از 21 سال جوان‌تر نباشند؛

حداقل دیپلم نوااسکوشیا (یا مدرکی معادل آن) را کسب کرده باشند و یا سابقه حداقل 13 سال تحصیل را در اختیار داشته باشند؛

تحصیلات، آموزش‌ها، گواهینامه، و مهارت‌ لازم برای انجام کار پیشنهاد شده را دارا باشند؛

حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط با شغل پیشنهادی کسب کرده باشند؛

حمایت‌ها و منابع مالی کافی (حداقل 10,000 دلار کانادا، بعلاوه 2000 دلار کانادا برای هر یک از اعضای وابسته) در دسترس داشته باشند؛ و

از مهارت‌های زبانی کافی به نحوی که بتوانند وظایف شغلی خود را به خوبی به انجام برسانند برخوردار باشند.

شاخه استخدام خویشاوندی
اگر کارفرمایی در نوااسکوشیا نتواند برای یکی از مشاغل مورد نیازش نیروی کار محلی بیابد، می‌تواند با استفاده از این زیرگروه مهاجرتی خویشاوند نزدیک خود را که مهارت‌های لازم جهت انجام شغل مورد نظر را داراست استخدام کرده و زمینه مهاجرت وی به کانادا را از طریق انتخاب استانی نواسکوشا برآورده سازد. اگر می‌خواهید تحت این شاخه مهاجرتی به کانادا مهاجرت کنید، باید واجد شرایطی به شرح زیر باشید:
در کشوری که در حال حاضر در آنجا زندگی می‌کنید، وضعیت اقامت قانونی داشته باشید؛

از یک کارفرما در نوااسکوشیا که خویشاوند شماست پیشنهاد کار تمام وقت و دائمی دریافت کرده باشید؛

واجد مهارت‌ها، تجربه کاری، و در صورت لزوم گواهینامه مورد نیاز جهت انجام کار باشید؛ و

حداقل نیازمندی‌های لازم این شاخه مهاجرتی را از نظر سن، تحصیلات، تجربه کاری، و توانمندی‌های زبانی داشته باشید.

شاخه فارغ‌التحصیل خارجی
این شاخه مهاجرتی برای کارفرمایان نواسکوشا این امکان را فراهم می‌کند تا فارغ‌التحصیلان موسسات آموزش عالی کانادا که مهارت‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای آنها در بازار کار ایالت با کمبود روبروست را استخدام کنند. متقاضی باید از نظر قانونی مشکل اقامتی نداشته باشد(مثلا با داشتن اجازه کار فارغ‌التحصیلان خارجی در کانادا مانده و مشغول به کار شده باشد) و در طی دو سال گذشته یک برنامه آموزشی تمام وقت حداقل یک ساله را در یکی از موسسات آموزش عالی معتبر نواسکوشا به پایان رسانده باشد. وی همچنین باید پیشنهاد کار دائم و تمام وقتی از یک کارفرما در نواسکوشا در شغلی مرتبط با رشته تحصیلی‌ خود دریافت کرده باشد و حداقل به مدت 3 ماه در شغل مورد نظر مشغول به کار بوده باشد.

همانند سایر شاخه‌های مهاجرتی نواسکوشا، متقاضی این گروه مهاجرتی نیز لازم است که از پول و حمایت‌های سکونتی کافی برخوردار بوده و حداقل نیازمندی‌های لازم این شاخه مهاجرتی را از نظر سن، تحصیلات، تجربه کاری، و توانمندی‌های زبانی دارا باشد.

شاخه معرفی شدگان از طرف کامیونیتی‌ها و جوامع (Community Identified Stream)

متقاضی این زیرگروه مهاجرتی در صورتی واجد شرایط است که:

واجد شرایط استفاده از سایر شاخه‌های مهاجرتی نواسکوشا نباشد؛

در کشوری که در حال حاضر در آنجا زندگی می‌کند از نظر وضعیت اقامت قانونی مشکلی نداشته باشد؛

ارتباط طولانی مدت و محکمی با جامعه‌ای در نوااسکوشیا داشته و معرفی نامه‌ای از طرف کامیونیتی مذکور دریافت کرده باشد؛ و

حداقل نیازمندی‌های لازم این شاخه مهاجرتی را از نظر سن، تحصیلات، تجربه کاری، توانمندی‌های زبانی، وفق پذیری،و منابع مالی دارا باشد.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :