برنامه مهاجرت استانی یوکان

هدف از برنامه مهاجرت استانی یوکان جذب متقاضیان واجد شرایطی است که بر اساس مهارت‌ها و صلاحیت‌های خود بتوانند زندگی پایدار و موفقی را در ناحیه یوکان تدارک ببینند. برنامه مهاجرت استانی یوکان تحت گروه‌های مهاجرتی زیر متقاضیان اقامت دائم کانادا را برمی‌گزیند:
نیروهای کار متخصص و ماهر
برای اینکه به عنوان یک نیروی کار متخصص واجد شرایط برنامه مهاجرت استانی یوکان باشید باید یک پیشنهاد کار دائم و تمام وقت از کارفرمایی در یوکان داشته باشید. نوع و سطح مهارت شغل پیشنهادی باید در فهرست NOC، از نوع 0، یا یکی از سطوح A یا B باشد و شما باید گواهینامه یا مدرک مورد نیاز جهت انجام کار مورد نظر را اخذ کرده باشید (اگر اخذ چنین مدرکی الزامی باشد). توانایی انجام مکالمات روزمره به زبان انگلیسی یا فرانسه (با توجه به زبان رسمی محیط کار) نیز یکی دیگر از نیازمندی‌هاست.

افرادی که تقاضای پناهندگی کانادا را کرده‌اند نمی‌توانند تحت این گروه مهاجرتی اقدام کنند.
نیروهای کار نیمه ماهر و ساده مورد نیاز
متقاضیانی واجد شرایط این گروه مهاجرتی هستند که درخواست پناهندگی کانادا نکرده باشند و ثانیا یک پیشنهاد کار تمام وقت و دائم از کارفرمایی در یوکان در اختیار داشته باشند. کار پیشنهادی می‌تواند شغلی با سطح مهارت C یا D در فهرست NOC باشد. متقاضی همچنین باید:
اجازه کار موقت در کانادا داشته باشد و در شغل مورد نظر حداقل به مدت شش ماه کار کرده باشد یا در سیستم ارزیابی مربوط به این برنامه مهاجرتی حداقل 45 امتیاز کسب کند؛

از حمایت مالی و سکونتی کافی در یوکان برخوردار باشد؛

از تجربه کافی برای انجام کار مورد نظر برخوردار باشد؛ و

توانایی انجام مکالمات روزمره به انگلیسی یا فرانسه را داشته باشد.
کارآفرینان و خویش کارفرمایان
کارآفرینان و افراد خود اشتغال واجد شرایط که می‌توانند زندگی موفقی را در یوکان بنا کنند ممکن است واجد شرایط این گروه مهاجرتی باشند. ارائه یک طرح و پلان بیزنسی و دارا بودن مهارت‌های زبانی (انگلیسی یا فرانسه) لازم است. متقاضیان باید در جلسه مصاحبه‌ای شرکت جویند که در این جلسه پلان بیزنسی متقاضی، مهارت‌های زبانی، و میزان آشنایی وی با یوکان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

در این گروه مهاجرتی دو زیرگروه به شرح زیر وجود دارد:
کارآفرینان

افرادی از نظر این برنامه مهاجرتی کارآفرین شناخته می‌شوند که:
دارایی خالص منقول و غیر منقول به میزان حداقل 250,000 کانادا داشته باشند؛

حداقل 150,000 دلار کانادا در راه‌اندازی بیزنسی جدید با خرید بیزنسی موجود سرمایه گذاری کنند؛ و

از تجربه و تحصیلات لازم جهت اجرای پلان بیزنسی خود برخوردار باشند.

خویش کارفرمایان

افراد خود اشتغالِ صاحب حرفه و فن ممکن است واجد شرایط این زیرگروه مهاجرتی باشند اگر:

حرفه و مهارت‌شان به عنوان مهارتی که مورد تقاضای بازار کار یوکان است تعریف شده باشد؛

گواهینامه یا مدرک مورد نیاز جهت انجام کار مورد نظر را اخذ کرده باشند و در صورت لزوم از سازمان یا انجمنی که مسئول اداره و نظارت بر صاحبان حرفه مذکور است مجوز داشته باشند؛

از منابع مالی کافی جهت راه‌اندازی حرفه مورد نظر برخوردار باشند و بتوانند برای حداقل شش ماه خود و خانواده خود را از نظر مالی حمایت کنند.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :