تجربه کانادایی

کانادا با توجه به رشد اقتصادی بالا ومیزان رشد پایین جمعیت نیاز به نیروهای جدید دارد که دراین میان افرادی که به هر عنوان دارای تجربه ی زندگی وکار در کانادا می باشند در اولویت قرار دارند این افراد به دلیل آشنایی بیشتر با محیط،زبان و فرهنگ کانادا سریعتر از سایرین جذب بازار کار شده واهداف دولتی کانادا برای جذب نیروهای قوی رابرآورده می کند.در این روش فارغ التحصیلان از دانشگاهای کانادا بیشترین تعداد متقاضیان می باشند.که اکثر استان ها برای آنها برنامه های خاصی دارند و دولت مرکزی( فدرال) هم طی برنامه ای اقدام به جذب فارغ التحصیل می کند

1. برنامه مهاجرتی از طریق تجربه کانادایی (فدرال):برای فارغ التحصیلان بین اللمللی و شاغلین خارجی به جزکبک

2. برنامه مهاجرتی از طریق تجربه کانادایی (کبک):برای فارغ اتحصیلان و شاغلین خارجی در کبک

3.برنامه مهاجرتی از طریق تجربه کانادایی (استانی):برخی استان ها دارای برنامه های خاص برای فارغ التحصیلان بین المللی و شاغلین خارجی هستند

این برنامه مهاجرتی ویژه کارگران خارجی با سابقه کار درکانادا ویا دانشجویان بین المللی مقیم کانادا می باشد که مایلند اقامت موقت خود را به اقامت دائم تبدیل نمایند.

دو گروه ازافراد می توانند برای اقامت دائم کانادایی تحت این روش (CEC)  اقدام کنند و برای هر یک از این دو گروه شرایط جداگانه ای وجود دارد :

فارغ التحصیلان بین المللی با سابق کار کانادایی

متقاضیان این روش باید نیازهای زیر را برآورده کنند:

۱.فارغ التحصیل از یک دوره تحصیلی حداقل دو ساله و تمام وقت در یک موسسه آکادمیک کانادایی.

۲. داشتن حداقل یک سال سابقه کارتمام وقت بعد از فارغ التحصیلی

۳. .یک سال سابقه کار متقاضی، باید حتما با ویزای کار (Post Graduate)پس ازفارغ التحصیلی باشد

۴.داشتن مهارت کافی به زبان انگلیسی یا فرانسه،در زمینه مهارت شغلی

۵.متقاضی در زمان اقدام باید در کانادا حضور داشته باشد و یا بیش از یک سال از خروج شخص از کانادا نگذشته باشد
شاغلین خارجی موقت:

متقاضیان این روش باید نیازهای زیر را برآورده کنند:

۱.داشتن حداقل ۲ سال سابقه کار تمام وقت در۳ سال گذشته

۲. داشتن مهارت کافی به زبان انگلیسی یا فرانسه،درزمینه مهارت شغلی

۳. متقاضی در زمان اقدام باید در کانادا حضور داشته باشد و یا بیش از یک سال از خروج شخص از کانادا نگذشته باشد

۴.متقاضی باید تجربه کار کانادایی را از طریق قانونی یا اجازه کار پس از پایان تحصیلات به دست آورده باشد.
این روش بر خلاف روش نیروهای متخصص و برنامه های مهاجرتی ازسیستم امتیاز بندی استفاده نمیکند بلکه اگر نیازهای حداقل برآورده شود درخواست کننده پذیرفته می شود.

برنامه مهاجرتی PEQ

متقاضیان این دسته از برنامه مهاجرتی میتوانند از طریق تجربه تحصیلی یا کار در کبک اقدام به دریافت اقامت کنند.

دانشجویان خارجی کبک

این دسته از متقاضیان  میتوانند با تحصیل در دانشگاه و گذراندن دوره های فنی در یکی از کالج های کبک و کسب اجازه کار پس از فارغ التحصیلی برای اقامت دائم اقدام کنند به متقاضیان براساس طول دوره تحصیل اجازه کار داده می شود و مجددا تا ۳ سال تمدید می گردد ،اما در صورت تحصیل به مدت ۲ سال  مستقیما” به آنها ۳ سال اجازه کار داده می شود که این امر اخذ اقامت را پس از این مدت  فراهم می کند ۰

در یک حالت ویژه دانشجویانی که پس از پایان  تحصیلات ۲ ساله بتوانند  دانش زبان فرانسوی خود در حد (B2) را نشان دهند سریعا بعد از اتمام تحصیل  PR خود را دریافت کنند و نیازی به گذراندن ۳ سال کار ندارند.

متقاضیان این روش باید شرایط زیر را دارا باشند:

مدرک تحصیلی خود رااز یکی از موسسات آموزشی مورد تایید وزارت آموزش کبک گرفته باشد .
حداقل ۹۰۰ ساعت (هشت ماه)  و یا  حداکثر ۱۸۰۰ ساعت (دو سال) در کبک تحصیل کرده باشند
موفق به گذراندن یک آزمون استاندارد مورد تایید اداره مهاجرت شوند که نشان دهنده سطح مهارت پیشرفته زبان فرانسه آنها می باشد.
لازم به ذکر است که دانشجویان فارغ التحصیل از دانشگاه های فرانسه زبان کبک لازم نیست شرط آخر از شرایط فوق الذکر را احراز نمایند.

نیروهای کار موقت

نیروهایی که به صورت قانونی همراه با ویزای اقامت موقت در کبک مشغول به کارهستند،با داشتن شرایط زیر می توانند تحت گروه مهاجرتی PEQ ویزای دائم را کسب کنند :

۱.باید در دو سال گذشته حداقل ۱ سال سابقه کار در مشاغل فنی و حرفه ای یا به صورت کار آموزی و آموزش در کالج های فنی و حرفه ای یا  مشاغل مدیریتی داشته باشد.

۲. موفق به گذراندن یک آزمون استاندارد مورد تایید اداره مهاجرت شوند که نشان دهنده سطح مهارت پیشرفته زبان فرانسه آنها می باشد.

۳.هنگام اقدام برای مهاجرت به صورت قانونی باید در کبک مشغول به کار باشد

۴.  توانایی  تامین نیازهای مالی خود و همسر و فرزندان را حداقل به مدت ۳ ماه دارا باشد

استان های کانادا دارای توافقی با دولت مرکزی هستند که به آنها اجازه می دهد افرادی را برای مهاجرت  انتخاب کنند که خواهان اقامت در آن استان هستند.در برخی استان ها گزینه هایی برای فارغ التحصیلان و کارگران خارجی در کانادا برای اخذ اقامت دائم وجود دارد.

پس از پذیرفته شدن از طرف استان یا منطقه مربوطه،شما باید درخواست مجزا به اداره مهاجرت و شهروندی کانادا (CIC)  جهت دریافت (PR)ارسال نماید . در این روش متقاضی باید سرمایه کافی برای استقرار خود و خانواده اش در ماه های اول اقامت را داشته باشد

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :