در سال پایان سال میلادی دولت فدرال کانادا آماری از فعالیت سیستم اکسپرس انتری در 2017 منتشر کرد!!

امسال سیستم اکسپرس انتری حدود 86000 دعوت نامه ارسال کرده که نسبت به سال 2016 حدود 2 برابر افزایش یافته است.

تعداد دعوت نامه ها به تفضیل در نمودار بالا مشخص است

رشد سریع تعداد دعوت نامه ها با کاهش حداقل امتیاز پول رابطه مستقیمی دارد

نمودار امتیاز کسانی را که در سال 2017 دعوت نامه برایشان ارسال شده در نمودار پایین قابل مشاهده است

با توجه به نمودارها انتظار میرود در سال 2018 ظرفیت اکسپرس انتری افزایش چشم گیری داشته باشد  و سطح امتیاز مورد نیاز هم کاهش پیدا کند

 

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :