با توجه به حجم بالای درخواست­های مهاجرت کانادا به خصوص متقاضیان Skill Workers (نیروی متخصص) امروزه کم­تر متقاضی مهاجرتی هست که نامی از APEGS  (انجمن مهندسان و زمین شناسان حرفه ­ای ایالت ساسکاچوان) و مراحل زمان­بر و پیچیده آن نشنیده باشد، تا آنجا که به جرات می­توان اظهار داشت که امر دریافت گواهی از این انجمن مهندسی به دغدغه ­ای منطقی، برای درخواست کنندگان مهاجرت به ساسکاچوان بدل گردیده است. دریافت مدرک و مهر مذکور که از الزامات غالب مهاجران متخصص این ایالت می­باشد، مستلزم پرداخت هزینه قابل توجه، انتظار نسبتاً طولانی مدّت و دیگر مراحل پیچیده­ ای می­باشد. با توجه به توضیحات فوق موسسه مشاورین متخصص پرشین مهاجر در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1397 موفق به دریافت اوّلین گواهی APEGS جهت یکی از متقاضیان عزیز گردید که به نظر می­رسد تا این تاریخ اوّلین مدرک اخذ شده متقاضیان مهاجرت ایرانی در این راستا می­باشد.

کادر توانمند و متخصص موسسه مهاجرتی پرشین مهاجر علاوه بر تبریک به متقاضی گرامی که موفق به اخذ نخستین گواهی APEGS متقاضیان مهاجرت ایرانی به ایالت ساسکاچوان در کوتاه­ترین زمان گردیده است، نویدبخش انجام خدمات مربوط به اخذ گواهی APEGS و همچنین کلیه فرایند مهاجرت در حداقل زمان به کلیه متقاضیان مهاجرت به ایالت ساسکاچوان می­باشند. جهت اخذ اطلاعات بیشتر با کارشناسان این موسسه در ارتباط باشید.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :