دولت کانادا در تاریخ 26 مارچ 2018 مصادف با 6 فروردین 1397 تعداد 3000 دعوت نامه برای کاندید های اکسپرس انتری فرستاد.

که حداقل امتیاز انتخابی این دوره 446 بوده است که نسبت به دوره قبلی که در تاریخ 14 مارچ 2018 برگزار شد 10 امتیاز کاهش داشته است.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :