دولت کانادا در تاریخ  11 آپریل 2018 مصادف  با 22 فروردین 1397 تعداد 3500 دعوت نامه برای کاندید های اکسپرس انتری فرستاد که تعداد دعوت نامه های فرستاده شده نسبت به تعداد دعوت نامه های فرستاده شده در دوره هایی که از ابتدای سال  2018 برگزار شدند 500 عدد افزایش داشته است.

حداقل امتیاز انتخابی این دوره 444 بوده است که نسبت به دوره قبلی که در تاریخ 26 مارچ 2018 برگزار شد 2 امتیاز کاهش داشته است.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :