دولت کانادا در تاریخ 14 مارچ 2018 مصادف با 23 اسفند 1396 تعداد 3000 دعوت نامه برای کاندید های اکسپرس انتری فرستاد.

که حداقل امتیاز انتخابی این دوره 456 بوده است.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :