در تاریخ 21 فوریه 2018 مصادف با 2 اسفند 1396 دولت مرکزی کانادا برای چهارمین بار تعداد 3000 دعوت نامه برای افراد صاحب 442 امتیاز فرستاد لازم به ذکر است که این آمار نسبت به دوره قبلی که در تاریخ 18 بهمن 1396 انجام شد تفاوتی نداشته است.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :